ISO 14001:2015 - nieuwe normversie voor milieumanagement toegelicht

Situering

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. De norm behoort tot de ISO 14000 familie, die diverse aspecten van milieumanagement behandelt.

De ISO 14001 wordt momenteel herzien en wil meer nadruk leggen op de beheersing van uitbestede processen die betrekking hebben op milieuaspecten, opportuniteiten & risico's. Vooral de focus die organisaties op hun producten of diensten moeten leggen vanuit een life-cycle perspectief, wordt een belangrijk nieuw aandachtsgebied.

Door ISO 14001 te implementeren, kunnen organisaties aan hun management, werknemers en externe stakeholders garanderen dat de milieu-impact wordt gemeten én verbeterd.

De meerwaarde van ISO 14001 is onder andere:

1. Lagere kosten van afvalbeheer
2. Besparing op het verbruik van energie en materialen
3. Lagere distributiekosten
4. Verbeterd imago

ISO (International Organization for Standardization) heeft op 27 juni 2014 een nieuw internationaal normontwerp (ISO/DIS 14001) voor ISO 14001 gepubliceerd. De nieuwe uitgave zal minstens 10 jaar actueel blijven.

De nieuwe ISO 14001 is aangepast aan de nieuwe structuur die geldt voor ISO-managementsysteemnormen, de zogenoemde High Level Structure (HLS). Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie, enz).

Publicatie van deze heel belangrijke norm is voorzien voor eind 2015.

Doelgroep

Deze interactieve infonamiddag is heel nuttig voor milieuverantwoordelijken, -coördinatoren en -medewerkers die een (geïntegreerd) milieumanagementsysteem proactief willen opzetten en invoeren. Ook organisatieverantwoordelijken of bedrijfsleiders die de meerwaarde van dit managementsysteem willen aftoetsen, hebben baat bij deze sessie.

Programma

Deze interactieve infonamiddag gaat in op de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de kerneisen voor managementsysteemnormen en de belangrijkste managementthema’s:

13u15 - 13u20  Welkom aan de deelnemers en korte introductie van het programma en de sprekers

13u20 - 15u00  De kerneisen van de nieuwe generatie managementnormen - René Gouwens - NEN (internationaal expert normcommissie ISO 9001)

o De High Level Structure (HLS) volgens Annex SL:

• Kennis van de achtergrond en inhoud van de HLS
• Future Proof Plug-In Model

o De kerneisen van de nieuwe generatie managementnormen

15u00 - 15h15  Koffiepauze met netwerkgelegenheid

15u15 - 16u20 De krachtlijnen van de nieuwe ISO 14001 - Dick Hortensius - NEN (intenationaal expert normcommissie ISO 14001)

o Contouren van de nieuwe normversie ISO 14001 DIS verschenen op 27 juni 2014

o Verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen van deze nieuwe normversie

o Impact & mogelijke repercussies bij implementatie binnen je organisatie naar:

• Stakeholders
• Risicomanagement & (geïntegreerd) Risk based auditing
• Andere managementsystemen momenteel in transitie: ISO 9001 / ISO 45001

o Valkuilen en kritieke succesfactoren bij transitie

16u25 - 17u00  RICOH Business Case - Mia Goetvinck, Director Business Excellence - RICOH Belgium

o Belang & meerwaarde van toepassen van internationale standaarden zoals ISO 14001 / 9001 / 26000 / 27001 binnen RICOH-NRG
o ISO 9001, ISO 14001 en integratie van milieuaspecten & duurzaamheidsprincipes in de bedrijfsprocessen 
o De meerwaarde van het principe van geïntegreerd auditen
o Praktische tips & tricks in een notendop

17u00 - 17u15  Afsluiting

o Afsluitende vragenronde met aansluitend een netwerkdrink

Voordelen

Deze opleiding biedt je volgende voordelen:

  • Gratis 30 dagen toegang tot de inhoud van de volledige NBN normencatalogus: Alle deelnemers aan een NBN Academy opleiding, krijgen gedurende 30 dagen gratis toegang tot de volledige NBN normencatalogus met meer dan 40.000 normen.
  • Ontvang gratis het normontwerp ISO 14001: Naast de hand-outs en de PDF-presentatie ontvangt u ook gratis de meest recente versie van het normontwerp.
  • Na aanschaf van het NBN normenpakket ‘Management Essentials’ kan één medewerker van je organisatie gratis deelnemen aan één van onze infonamiddagen.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.