ISO 15189 - eisen voor medische laboratoria

Kwaliteit en competentie in medische laboratoria

De ISO 15189 norm specifieert eisen die gelden voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria. Deze norm kan zowel door medische als klinische laboratoria worden gebruikt om:

 • kwaliteitsmanagementsystemen te ontwikkelen
 • eigen competentie te beoordelen

Daarnaast kan deze norm ook door derden (klanten, regelgevende instellingen, accreditatie-instellingen, …) worden gebruikt om de competentie van laboratoria te bevestigen of erkennen.

In 2012 verscheen de 3e uitgave van de kwaliteitsnorm voor medische laboratoria, ISO 15189, die door het NBN in 2013 werd gepubliceerd als Belgische norm NBN EN ISO 15189. Sinds augustus 2014 is hiervan ook een Nederlandstalige versie (NBN EN ISO 15189 NL) bij het NBN verkrijgbaar. Die publicatie is een grondige herziening van de vorige uitgave van de ISO norm, uit 2007.

Tijdens deze workshop rond de ISO 15189 norm, informeren we je over de wijzigingen, interpretaties en mogelijke relaties met andere normen of wetgeving.

Daarnaast is deze workshop een must voor klinische en medische laboratoria die willen voldoen aan de ISO 15189:2012 norm of internationale erkenning nastreven.

Geaccrediteerde labo's volgens ISO 15189:2012 voldoen nu ook automatisch aan de eisen van ISO 9001:2008 (lees hier het persbericht van ISO, ILAC en IAF).

Programma

In deze workshop worden:

 • de gewijzigde eisen in de norm verduidelijkt en geïnterpreteerd
 • de praktische invulling van deze eisen en de samenhang met andere kwaliteitsnormen besproken

Komen verder nog aan bod:

 • de belangrijkste normatieve eisen van de nieuwe ISO 15189:2012 zowel
  • managementeisen
  • technische eisen
 • het begrip ‘kwaliteit’ in een laboratoriumcontext
 • Normen voor kwaliteitsborging in laboratoria: inhoud, betekenis en toepassingsgebied

Na afloop van de opleiding krijg je ook de nieuwe Nederlandstalige versie NBN EN ISO 15189 NL mee ter waarde van 113 Euro.

Voor wie?

Deze opleiding is specifiek bestemd voor:

 • laboverantwoordelijken
 • (hoofd)analisten
 • kwaliteitsmanagers
 • technische verantwoordelijken
 • interne en externe auditoren
 • compliance managers
 • andere medewerkers van het laboratorium

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.