ISO 17025 - Doeltreffend kwaliteitsmanagement voor labo's met ISO/IEC 17025

Wil je als test- of kalibratielaboratorium een garantie op geldige en correcte resultaten, dan kan je niet om ISO/IEC 17025 heen. Deze managementnorm werd in 2017 herzien en zorgt er met specifieke eisen voor dat je effectief aan die doelstelling voldoet. 

Extra voordeel: zo toon je aan de buitenwereld dat je deskundig te werk gaat. Elk Belgisch laboratorium dat ISO/IEC 17025 toepast, moet immers een externe audit ondergaan. Die vraag je aan bij BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Is de audit positief, dan krijg je een officieel attest dat 5 jaar geldig is.

Ga je voor het eerst aan de slag met ISO/IEC 17025? NBN Learning Solutions geeft je een vliegende start. In onze in-company opleiding lichten we de norm uitgebreid toe. 

Leerdoelstellingen van de ISO/IEC 17025 basisopleiding

Op het einde van de dag:

 • ken je de kerneisen, sleutelelementen en knelpunten van ISO/IEC 17025;
 • weet je welke onderdelen van de norm cruciaal zijn voor je kwaliteitsmanagement;
 • begrijp je hoe je succesvol aanpassingen doorvoert in de werking van je laboratorium;
 • beheers je de verschillende interpretaties van de norm;
 • weet je wat een accreditatietraject inhoudt.

Programma

De basisopleiding ISO/IEC 17025 behandelt deze aspecten:

 1. Criteria en interpretatie van de norm

 • Organisatie en personeel

 • Kwaliteitsbeleid en documentenbeheer

 • Beheersing van afwijkingen en omgevingsomstandigheden

 • Interne audits en directiebeoordeling

 • Plan-Do-Check-Act en continue verbeteringen

 1. Pragmatische ondersteuning

 • Behandeling van monstername

 • Validatie van methoden

 • Meetonzekerheid, herleidbaarheid en apparatuur

 • Rapportering en evaluatie

 1. Wat betekenen mogelijke wijzigingen voor mijn ISO-kwaliteitsmanagementsysteem?

 2. Hoe kan ik wijzigingen implementeren in mijn bestaand systeem?

 3. Wat is de impact op auditing?

 

Goed om te weten: breng je eigen kwaliteitshandboek mee naar de opleiding om gericht vragen te kunnen stellen.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • laboverantwoordelijken;
 • kwaliteitsmanagers;
 • technische verantwoordelijken;
 • interne en externe auditoren.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.