Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 19600:2014 - nieuwe norm voor compliance management

Zoek op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events.

Taal opleiding: Engels

ISO 19600 voor compliance management

Compliance management is vandaag één van de belangrijkste pijlers van goed bestuur. De nieuwe ISO 19600 norm waarborgt dat organisaties hun activiteiten in overeenstemming brengen met wetten en regelgeving, maar ook met klanteneisen, interne integriteitscodes en gedragsregels, eisen in verband met het milieu of arbeidsomstandigheden.

ISO 19600 geeft de richtlijnen voor het vaststellen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, onderhouden en verbeteren van een compliancemanagementsysteem. Daarnaast is er in deze nieuwe norm veel aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, directie, lijnmanagement en medewerkers van een organisatie en voor de onafhankelijkheid van de compliance-functie.

Voorbeeldgedrag en commitment van leidinggevenden is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is. Medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden moeten het juiste gedrag en attitude vertonen in de organisatie.

Meerwaarde compliance management

ISO 19600 werd op 15 december 2014 definitief gepubliceerd en bevat richtlijnen voor compliance management die organisaties helpen bij:

 • het borgen van de naleving van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de stakeholders
 • het monitoren van de uitvoering van het interne beleid en de procedures

Programma

 • Welkom & inleiding:
 • Achtergrond deelnemers en hun link met compliance
 • Wat wil je bereiken met deze opleiding?
 • De nieuwe norm ISO 19600:2014 verklaard
 • Hoe pas je de complianceregels toe?
 • Lunchpauze & Netwerking
 • Praktische casus om complianceregels toe te passen
 • Afsluitende vragenronde

Voor wie?

Compliance managers & verantwoordelijken

 • Risk managers
 • Kwaliteitsmanagers
 • Milieucoördinatoren
 • Verantwoordelijken Sustainability
 • Finance

Deze Engelstalige opleiding is verder waardevol voor organisatieverantwoordelijken, topmanagement, lijnmanagers, directievertegenwoordigers, verantwoordelijken zorg- en beheersystemen, business controllers, auditoren en adviseurs.

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.