ISO 20400 - nieuwe norm voor duurzaam inkopen toegelicht

Duurzaam aankopen dankzij ISO 20400

Inkopers zijn een vitale schakel in de duurzame economie. Duurzaam inkopen zorgt ervoor dat aangekochte goederen en diensten doorheen hun levenscyclus de laagste milieu- en meest positieve sociale en economische impact hebben. Hierdoor ontstaat een win-win situatie op lange termijn voor zowel organisatie als maatschappij.

ISO 20400:2017 behandelt de verschillende dimensies van duurzaamheid. Deze norm houdt rekening met alle relevante stakeholders, met speciale aandacht voor de sleutelrol van leveranciers.

De norm heeft als belangrijkste doelstellingen:

 • het promoten en waarderen van duurzaam aankopen
 • betere communicatie tussen de leveranciers en alle stakeholders
 • het integreren van de verschillende aspecten van duurzaamheid (economisch, maatschappelijk, op milieugebied) in het aankoopproces
 • toepasbaar op elke openbare of privé organisatie
 • het concept ‘duurzaam aankopen’ toegankelijker maken via een praktische en operationele aanpak
 • overeenstemming bereiken met nationale en internationale regelgeving inzake openbare aanbestedingen

De nieuwe norm voor duurzaam inkopen ISO 20400 is gebaseerd op ISO 26000 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Meerwaarde ISO 20400

ISO 20400 en duurzaam inkopen:

 1. ondersteunt je organisatie bij het uitvoeren van haar duurzaamheidsstrategie.
 2. biedt een antwoord op specifieke behoeften van de belanghebbenden van je onderneming of organisatie.
 3. laat toe om op een gestructureerde manier om te gaan met reputatie en reputatierisico’s.
 4. zorgt ervoor dat dezelfde uniforme uitgangspunten worden gehanteerd met leveranciers doorheen het inkoopproces.
 5. betekent een belangrijk concurrentievoordeel wanneer je zaken doet met bedrijven en overheden die veel belang hechten aan mvo.

Programma

Deze opleiding gaat vooral in op de nieuwe krachtlijnen van ISO 20400:2017, die verscheen op 19 april 2017, en richt zich vooral op de pragmatische implementatie van deze richtlijn in je eigen organisatie:

 

09u00   Onthaal met koffie

09u30   MODULE 1 – Waarom duurzaam aankopen?

 •            Principes, uitdagingen en opportuniteiten
 •            De nieuwe rol van de aankoper
 •            Maturiteitsladder duurzaam aankopen

11u00    MODULE 2 – Wat is duurzaam aankopen?

 •           Definitie en begrippen
 •           Scope duurzaam aankopen
 •           Hoe start je met duurzaam aankopen?

12u30   Lunch

14u00   Module 3 – ISO 20400:2017 – Nieuwe standaard duurzaam aankopen!

 •          Principes duurzaam aankopen
 •          Bouwstenen voor de aankoopmanager
 •          Stap voor stap duurzaam aankopen voor de aankoopprofessional

16u00   Module 4 – UN SDG 12 – Sustainable Consumption & Production (SCP)

 •          Wat zijn de SDG’s ( Sustainable Development Goals)?
 •          Definitie Sustainable Consumption & Production (SDG 12)
 •          Levenscyclusdenken als nieuwe benadering

Spreker

Mieke Pieters - The Global Picture.

Voor wie?

Deze opleidingssessie is in de eerste plaats voor bedrijven of overheden voor wie duurzaamheid van strategisch belang is. Ook personen die willen kennismaken met duurzaam inkopen zijn steeds welkom.

Deze opleiding is gericht naar:

 • organisatieverantwoordelijken die kennis willen maken met duurzaam inkopen
 • inkoopverantwoordelijken en aankoopexperten
 • Facility Managers
 • duurzaamheidsmanagers en kwaliteits- & milieuverantwoordelijken die binnen hun organisatie het inkoopbeleid mee vorm geven

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.