ISO 22000 - managementsysteem voor Voedselveiligheid

Volgens nieuwe versie 2018.

Een managementsysteem voor voedselveiligheid

Als bedrijf dat in de voedselketen een rol speelt ben je wellicht bekommerd over de kwaliteit en veiligheid van het voedsel dat je produceert, verwerkt of verdeelt. De reputatie van je bedrijf hangt immers samen met het goed beheersen van de hieraan verbonden risico’s.

Hoe kan je er als organisatie zeker van zijn dat je best practices volgt over voedselveiligheid? Zodat je klanten en consumenten steeds op jou kunnen vertrouwen.

De nieuwe 2018 normversie van ISO 22000, verschenen op 18 juni 2018, is een internationale norm die de eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid beschrijft. Deze norm is van toepassing op bedrijven in de hele voedselketen. Daarnaast geldt de norm ook voor leveranciers van machines en koelinstallaties, opslag- en transportbedrijven of producenten van verpakkingsmaterialen in de voedselindustrie.

Voordelen ISO 22000 versie 2018

Met de nieuwe versie ISO 22000:2018:

 • krijg je een introductie van internationaal aanvaarde principes voor voedselveiligheid.
 • kan je de risico’s in de voedselketen beter beheersen
 • kan je vertrouwen scheppen bij klanten, leveranciers en overheden.
 • krijg je voortdurende verbetering van je veiligheids- en kwaliteitssysteem.

Programma

Aan de hand van de nieuwe ISO 22000:2018 komen in deze opleiding volgende thema’s aan bod:

 • het belang van de norm voor je bedrijf.
 • een kort overzicht van het normenlandschap ISO 22000 - 22002 - 22003 - 22004 & 22005.
 • stapsgewijze toelichting van de norm en belangrijkste wijzigingen in de nieuwe 2018 versie.
 • hoe je systeem aanpassen om te voldoen aan de norm en de verwachte wijzigingen?
 • enkele praktijkvoorbeelden van succesvolle toepassingen van de ISO 22000.
 • interpretaties door een expert.
 • interactieve vraagstelling: bespreek je ervaring met "obstakels" bij de invoering van de norm in jouw bedrijf.

Status van de norm

Op 25 juni 2014 besliste ISO de huidige ISO 22000 norm te herzien. De nieuwe versie wordt verwacht tegen medio 2018 en zal ook de High Level Structuur (HLS) bevatten. Deze opleiding behandelt dan ook de nieuwe normvereisten van de nieuwe normversie 2018, verschenen op 18 juni 2018.

Voor wie?

Doelgroep voor deze opleiding zijn organisatieverantwoordelijken en medewerkers uit de voedingsindustrie of toeleveranciers met volgende functie:

 • directie en senior management
 • productieverantwoordelijken
 • QA, QC, QESH managers
 • interne auditoren
 • aankopers
 • HACCP teamleden

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.