ISO 31000 - Risk based auditing volgens ISO 19011

Risk based auditing in kwaliteitsmanagement

Risk based auditing onderscheidt zich van de traditionele auditmethoden. Waar klassieke auditmethoden vertrekken vanuit overeenstemming ('compliance') met procedures, is het uitgangspunt van risk based auditing het bereiken van bedrijfsdoelstellingen waarbij risico’s proactief worden benaderd.

Ook in kwaliteitsmanagement wordt risk based auditing effectief toegepast. De focus ligt dan op de kwaliteitsdoelstellingen en onderliggende activiteiten in de organisatie. Risico's die een directe bedreiging vormen voor de kwaliteit van het product en/of dienstverlening aan de klant moeten effectief worden beheerst en opgevolgd door een audit. Hierbij zijn volgende normen toonaangevend:

 • ISO 19011 geeft richtlijnen voor het uitvoeren van interne en externe audits en introduceert het begrip risico bij audits van managementsystemen.
 • ISO 31000 is een internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het managen van risico’s.

Al deze thema’s komen aan bod bij deze opleiding van de NBN Academy.

Voordelen

Na afloop van deze opleiding risk based Auditing weet je:

 • hoe je door risk based auditing meerwaarde levert aan het management
 • hoe je vanuit ondernemingsdoelstellingen en onderliggende risico’s een auditprogramma opstelt
 • hoe je aanbevelingen aan het management formuleert vanuit deze risk based aanpak
 • wat de benadering is van externe auditoren bij het uitvoeren van audits volgens ISO 19011 en ISO 31000

Programma

In deze opleiding leer je de principes van risicogericht auditen kennen. Daarnaast worden alle stappen van het auditproces toegelicht. Bij elke stap wordt gekeken hoe je deze risicogericht kan maken en wat de voordelen zijn:

 • Types van audits: compliance audits (volgens ISO 19600) versus risk based audits
 • Principes van auditing
 • Plannen, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van audits volgens ISO 19011
 • Risk based auditen en coachend auditen
 • Opvolgen en beoordelen van corrigerende maatregelen
 • Vraagstelling

We raden je aan om de inleidende opleiding ISO 31000 in de voormiddag ook bij te wonen als je nog geen voorkennis hebt over de ISO 31000 norm.

Docent

Heidi Vandenhende - Lid Belgische spiegelcommissie ISO 45001.

Voor wie?

 • Interne & externe auditoren die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits volgens ISO 19011 & ISO 31000
 • Kwaliteitsverantwoordelijken, milieucoördinatoren, preventieadviseurs en ISO-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en in stand houden van het (geïntegreerd) managementsysteem
 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het plannen en/of uitvoeren van interne & externe (leveranciers)audits

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.