ISO 31000:2018 - nieuwe normversie voor risicomanagement toegelicht

Beheer risico's beter dankzij ISO 31000

Elke organisatie heeft te maken met een diversiteit aan risico’s, zowel op strategisch vlak als in bedrijfsprocessen. Het is dan ook belangrijk om deze risico’s systematisch in kaart te brengen en te beheren om zo de waardecreatie van jouw organisatie te beschermen.

De ISO 31000 norm vormt het internationale kader voor het beheren van risico’s en heeft intussen ingang gevonden in heel wat grote en kleine ondernemingen.
Ook in de nieuwe ISO 9001:2015 - die in september 2015 is verschenen - is het meest opvallende nieuwe item (in hoofdstuk 6.1) de integratie van opportuniteiten- en risicomanagement in het kwaliteitssysteem.

De nieuwe versie ISO 31000:2018 werd gepubliceerd in februari 2018.

Voordelen

Na deze opleiding:

 • ben je op de hoogte van de succesfactoren voor het implementeren van risicomanagement binnen jouw organisatie.
 • kan je de belangrijkste risico’s voor jouw organisatie in kaart brengen.
 • ben je in staat verschillende soorten maatregelen uit te werken om deze belangrijkste risico’s te beheersen.
 • kan je betere ondersteuning bieden bij het implementeren van de nieuwe versies van ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 volgens een ‘risk-based’ aanpak.

Programma

Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod:

 • Risicomanagement als pijler van goed bestuur.
 • Het belang van stakeholders en hoe ze te identificeren.
 • ISO 31000 – norm voor effectief risico management en de relatie met andere managementmodellen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.
 • Kerneisen van ISO 31000: basis voor succesvol ondernemen.
 • Vanuit bedrijfsdoelstellingen : methode voor het  identificeren, analyseren en beheersen van de belangrijkste risico’s.
 • Uitwerken van beheersmaatregelen.
 • Integratie van risk management in het dagelijks bestuur.
 • Wat verwacht de nieuwe ISO 9001-norm van het management. betreffende het beheer van opportuniteiten & risico’s?
 • Wat verwachten externe certificatie-instellingen in het kader van ‘risk based thinking’?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen van de nieuwe versie ISO 31000:2018 met de eerste versie van de norm uit 2009?

Voor wie?

 • Risk managers
 • Kwaliteitsmanagers die de op risico gebaseerde aanpak binnen de nieuwe ISO 9001 wensen te gebruiken
 • Gebruikers van ISO 14001, ISO 45001 of andere managementnormen, zodat ze risicomanagement kunnen integreren in hun aanpak
 • De opleiding is verder waardevol voor lijnmanagement, directievertegenwoordigers, verantwoordelijken strategie, business controllers, auditoren, adviseurs en compliance officers.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.