Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 31000:2018 - Risicomanagement & Risk Based Auditing

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

Beheer risico's beter dankzij ISO 31000

Elke organisatie heeft te maken met een diversiteit aan risico’s, zowel op strategisch vlak als in bedrijfsprocessen. Het is dan ook belangrijk om deze risico’s systematisch in kaart te brengen en te beheren om zo de waardecreatie van jouw organisatie te beschermen. De ISO 31000 norm vormt het internationale kader voor het beheren van risico’s en heeft intussen ingang gevonden in heel wat grote en kleine ondernemingen. Ook in de nieuwe ISO 9001:2015 - die in september 2015 is verschenen - is het meest opvallende nieuwe item (in hoofdstuk 6.1) de integratie van opportuniteiten- en risicomanagement in het kwaliteitssysteem.

Ook onderscheidt Risk based auditing zich van de traditionele auditmethoden. Waar klassieke auditmethoden vertrekken vanuit overeenstemming ('compliance') met procedures, is het uitgangspunt van risk based auditing het bereiken van bedrijfsdoelstellingen waarbij risico’s proactief worden benaderd.

Ook in kwaliteitsmanagement wordt risk based auditing effectief toegepast. De focus ligt dan op de kwaliteitsdoelstellingen en onderliggende activiteiten in de organisatie. Risico's die een directe bedreiging vormen voor de kwaliteit van het product en/of dienstverlening aan de klant moeten effectief worden beheerst en opgevolgd door een audit.

Voordelen

Na deze opleiding:

 • ben je op de hoogte van de succesfactoren voor het implementeren van risicomanagement binnen jouw organisatie.
 • kan je de belangrijkste risico’s voor jouw organisatie in kaart brengen.
 • ben je in staat verschillende soorten maatregelen uit te werken om deze belangrijkste risico’s te beheersen.
 • kan je betere ondersteuning bieden bij het implementeren van de nieuwe versies van ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 volgens een ‘risk-based’ aanpak
 • leer je de meerwaarde kennen die risk based auditing levert aan het management
 • kan je vanuit ondernemingsdoelstellingen en onderliggende risico’s een auditprogramma opstellen
 • kan je aanbevelingen formuleren aan het management vanuit deze risk based aanpak
 • weet je wat de benadering is van externe auditoren bij het uitvoeren van audits volgens ISO 19011:2018 en ISO 31000:2018.
 • ontvang je naast de PDF presentatie van de opleiding op USB-stick, de ISO 31000:2018 en de ISO 19011:2018.

Programma

In deze opleiding leer je de principes van risicomanagement en risicogericht auditen kennen. Daarnaast worden alle stappen van het auditproces toegelicht. Bij elke stap wordt gekeken hoe je deze risicogericht kan maken en wat de voordelen zijn. Verder komen tijdens deze opleiding volgende zaken aan bod:

 • Risicomanagement als pijler van goed bestuur
 • Het belang van stakeholders en hoe ze te identificeren
 • ISO 31000 – norm voor effectief risico management en de relatie met andere managementmodellen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001
 • Kerneisen van ISO 31000:2018 als basis voor succesvol ondernemen
 • Vanuit bedrijfsdoelstellingen : methode voor het  identificeren, analyseren en beheersen van de belangrijkste risico’s
 • Uitwerken van beheersmaatregelen
 • Integratie van risk management in het dagelijks bestuur
 • Wat verwacht de nieuwe ISO 9001-norm van het management. betreffende het beheer van opportuniteiten & risico’s?
 • Wat verwachten externe certificatie-instellingen in het kader van ‘risk based thinking’?
 • Types & principes van audits: compliance audits (volgens ISO 19600) versus risk based audits
 • Plannen, voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van audits volgens ISO 19011
 • Risk based auditen en coachend auditen
 • Opvolgen en beoordelen van corrigerende maatregelen

Voor wie?

 • Risk managers
 • Kwaliteitsmanagers die de op risico gebaseerde aanpak binnen de nieuwe ISO 9001 wensen te gebruiken
 • Gebruikers van ISO 14001, ISO 45001 of andere managementnormen, zodat ze risicomanagement kunnen integreren in hun aanpak
 • De opleiding is verder waardevol voor lijnmanagement, directievertegenwoordigers, verantwoordelijken strategie, business controllers, auditoren, adviseurs en compliance officers
 • Interne & externe auditoren die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits volgens ISO 19011 & ISO 31000
 • Kwaliteitsverantwoordelijken, milieucoördinatoren, preventieadviseurs en ISO-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en in stand houden van het (geïntegreerd) managementsysteem
 • Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het plannen en/of uitvoeren van interne & externe (leveranciers)audits.

Uw workshopleider

Heidi Vandenhende - Lid Belgische spiegelcommissies ISO 31000, ISO 9001 en ISO 45001.

 

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.