ISO 31000: Risicomanagement & risk-based auditing

Beheer risico's beter dankzij ISO 31000

Wie goed met risico’s omgaat – van financiële over technologische tot gezondheidsrisico’s – slaagt erin om zijn organisatie futureproof te maken en zelfs opportuniteiten te spotten. ISO 31000 is daarvoor de internationale norm bij uitstek. Opvallend: ook bij de recentste versie van ISO 9OO1 komen risico’s en opportuniteiten prominent aan bod.

In deze ISO 31000-opleiding gaan we nog een stap verder, want risicogerichte audits vergen specifieke kennis en knowhow. De nadruk ligt hier op proactief handelen om specifieke doelstellingen te behalen, en minder op compliance met bestaande procedures. Onze docent gidst je daarom door alle stappen van het auditproces en toont je wat een risicogerichte aanpak inhoudt.

 

Leerdoelstellingen van deze ISO 31000-opleiding

Op het einde van de dag:

 • weet je wat de belangrijkste risico’s zijn en hoe je die beheerst;
 • ken je de succesfactoren voor een risicomanagementsysteem;
 • ben je in staat om ook bij andere normen, zoals ISO 9001en ISO 14001, risicogericht te handelen;
 • begrijp je waar externe auditoren op letten bij audits rond ISO 31000;
 • heb je zelf de nodige kennis om een auditplan op te stellen volgens specifieke doelstellingen;
 • kan je aanbevelingen rond risicobeheer formuleren voor het management.

 

Programma

De opleiding ISO 31000 bevat deze onderwerpen:

 • risicomanagement als pijler van goed bestuur;
 • de rol van je stakeholders;
 • ISO 31000 in relatie tot andere managementnormen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001;
 • kerneisen van ISO 31000 als basis voor succesvol ondernemen;
 • risico’s bepalen voor je organisatiedoelstellingen;
 • risicogericht auditen en de verwachtingen van externe auditoren;
 • audits plannen, uitvoeren en rapporteren volgens ISO 19011;
 • corrigerende maatregelen beoordelen en opvolgen.

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • risicomanagers;
 • kwaliteitsmanagers die risicogericht willen werken binnen ISO 9001;
 • gebruikers van andere managementnormen die op zoek zijn naar integratie van risicomanagement;
 • management, directie en strategische medewerkers,
 • interne en externe auditoren die met ISO 19011 en ISO 31000 werken;
 • kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers.

Meet the trainer

Heidi Vandenhende is externe lead auditor en trainer bij Bureau Veritas Certification (BVC) en doceert aan de HoGent. Daarnaast geeft ze opleidingen over managementsystemen aan de NBN Academy. Haar specialisaties zijn ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.