Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 9001:2015 - basisopleiding

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

ISO 9001 voor kwaliteit

ISO 9001 wordt wereldwijd toegepast om kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) op te zetten en te certificeren. Deze norm behoort tot de ISO 9000 familie, die diverse aspecten van kwaliteitsmanagement behandelt.

De nieuwe versie van de ISO 9001 norm verscheen op 15 september 2015 en legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger.

De nieuwe ISO 9001 norm is geschreven volgens de High Level Structuur (HLS) en vraagt nu ook aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. Daardoor zijn aspecten zoals opportuniteiten en risico’s nu ook opgenomen in deze nieuwe norm.

Voordelen

Na deze opleiding ben je in staat om:

 • de wijzigingen en impact voor jouw organisatie te kennen
 • via een aantal praktische tools je op deze wijzigingen voor te bereiden
 • met je eigen kwaliteitshandboek de wijzigingen proactief te implementeren

Programma

Aan de hand van de nieuwe ISO 9001:2015 norm, wordt de norm in detail toegelicht. Vervolgens worden wijzigingen en de mogelijke impact voor je organisatie besproken.

 • Algemene inleiding: Aanleiding van deze wijzigingen
 • Structuur en de eisen van ISO 9001:2015 per hoofdstuk
 • Wat betekenen deze wijzigingen voor mijn ISO kwaliteitsmanagementsysteem (gap analysis)?
 • Hoe kan ik de wijzigingen implementeren in mijn bestaande managementsysteem?
 • Wat is de impact op auditing?
 • Vraagstelling

Breng je eigen kwaliteitshandboek mee naar deze sessie om gericht vragen te stellen en in te spelen op je eigen behoeftes bij transitie naar de nieuwe normversie.

Voor wie?

 • Kwaliteitsmanagers voor het ISO 9001 zorgsysteem
 • Interne kwaliteitsauditoren verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
 • Duurzaamheidsmanagers en kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) verantwoordelijken betrokken bij de integratie van zorgsystemen
 • Risk assessors & managers risicobeheer
 • Directie en management
 • Proceseigenaars

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.