Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO 9001:2015 - interne kwaliteitsaudits uitvoeren volgens ISO 19011

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

Interne audits voor een effectief kwaliteitssysteem

De ISO 9001 kwaliteitsnorm eist van een organisatie dat ze regelmatig interne audits uitvoert. Interne audits vormen immers een prima instrument en het middel bij uitstek om na te gaan of het kwaliteitssysteem effectief is:

 • Zijn de voorgeschreven procedures correct toegepast?
 • Heeft je organisatie inzicht in eigen sterktes en zwaktes over kwaliteit?
 • Zijn de risico’s en opportuniteiten in de bedrijfsvoering gekend en worden ze beheerst?
 • Leveren de processen uiteindelijk het gewenste resultaat op voor de klant?

De norm ISO 19011 geeft richtlijnen voor het uitvoeren van interne en externe audits van managementsystemen. Het betreft:

 • Principes van auditeren
 • Uitvoeren van managementsysteem audits
 • Beheer van auditprogramma’s
 • Competenties van auditoren

Voordelen

Een goed opgezet intern auditprogramma en doeltreffende interne audits betekenen een cruciale meerwaarde voor elke organisatie en haar management door:

 • de procesmatige auditaanpak die rekening houdt met opportuniteiten en risico’s
 • het inzicht in de nieuwe aspecten volgens de ISO 9001:2015 norm en de High Level Structuur (HLS)
 • de mogelijkheid van integratie met andere managementsystemen conform de algemene richtlijnen van ISO 19011

Programma

Naast een aantal theoretische toelichtingen, komen vooral de praktische aspecten van interne audits aan bod. De opleiding bestaat hoofdzakelijk uit een aantal pragmatische oefeningen en cases die je vertrouwd maken met de diverse stappen in het auditproces:

 • Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditoren
 • Opzetten en organiseren van een intern auditprogramma
 • Plannen en voorbereiden van een audit
 • Inleidende vergadering organiseren
 • Het uitvoeren van audits op de werkvloer
 • Informatie verzamelen en interpretatie van gegevens in verschillende scenario’s
 • Definiëren van afwijkingen
 • Rapporteren van bevindingen
 • Evalueren van corrigerende maatregelen

Voor wie?

Auditoren van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 die de toegevoegde waarde van hun audits willen verhogen. Ook milieu- en veiligheidsauditoren halen voordeel uit deze sessie. Dit in het kader van een geïntegreerde auditaanpak voor alle managementsystemen volgens de ISO 19011 norm.

Belangrijk: voorkennis van de norm ISO 9001 is absoluut noodzakelijk om de training ‘ISO 9001:2015 – Interne kwaliteitsaudits uitvoeren (volgens ISO 19011)’ te kunnen volgen!

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.