ISO 9001:2015 - norm voor kwaliteitsmanagement

Leer hoe je de ISO 9001:2015 norm toepast

De ISO 9001 norm is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Door de ISO 9001 toe te passen toont je organisatie aan klanten en leveranciers dat kwaliteit van diensten en producten belangrijk is.

In deze opleiding leer je:

 • welke voordelen ISO 9001 biedt
 • wat de ISO 9001 inhoudt
 • hoe je de ISO 9001 toepast
 • welk traject je doorloopt om een ISO certificaat te krijgen

En dit specifiek voor jouw vakgebied.

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 wordt wereldwijd toegepast om kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) op te zetten en te certificeren. Deze norm behoort tot de ISO 9000 familie, die diverse aspecten van kwaliteitsmanagement behandelt.

De nieuwe versie van de ISO 9001 norm verscheen op 23 september 2015 en legt de lat voor vele organisaties opnieuw een stuk hoger.

De nieuwe ISO 9001 norm is geschreven volgens de High Level Structuur (HLS) en vraagt nu ook aandacht voor de stakeholders en de context waarin organisaties opereren. Daardoor zijn aspecten zoals opportuniteiten en risico’s nu ook opgenomen in deze nieuwe norm.

Voordelen

Na deze sessie ben je in staat om:

 • de wijzigingen en impact voor jouw organisatie te kennen
 • via een aantal praktische tools je op deze wijzigingen voor te bereiden
 • met je eigen kwaliteitshandboek de wijzigingen proactief te implementeren

 

Aan de hand van de nieuwe ISO 9001:2015 norm, wordt de norm in detail toegelicht. Vervolgens worden wijzigingen en de mogelijke impact voor je organisatie besproken.

 • Algemene inleiding: Aanleiding van deze wijzigingen
 • Structuur ISO 9001 per hoofdstuk
 • Wat betekenen deze wijzigingen voor mijn ISO kwaliteitsmanagementsysteem (gap analysis)?
 • Hoe kan ik de wijzigingen implementeren in mijn bestaande managementsysteem?
 • Wat is de impact op auditing?
 • Vraagstelling

Breng je eigen kwaliteitshandboek mee naar deze sessie om gericht vragen te stellen en in te spelen op je eigen behoeftes bij transitie naar de nieuwe normversie.

 

Programma

09u00 welkom en korte introductie
09u30 - 12u30

- uitleg en definitie van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015

- de ISO 9001:2015 nader verklaard - de krachtlijnen

12u30 - 13u30 pauze met netwerkgelegenheid
13u30 - 16u45

- de voordelen van ISO 9001:2015

- hulpmiddelen voor een succesvolle implementatie van ISO 9001:2015

16u45 vragenronde

 

Doelgroep

 • Kwaliteitsmanagers voor het ISO 9001 zorgsysteem
 • Interne kwaliteitsauditoren verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
 • Duurzaamheidsmanagers en kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) verantwoordelijken betrokken bij de integratie van zorgsystemen
 • Risk assessors & managers risicobeheer
 • Directie en management
 • Proceseigenaars

 

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.