Overslaan en naar de inhoud gaan

ISO/IEC 17025:2017 - doeltreffend kwaliteitsmanagement voor labo’s

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

Nederlandstalige opleidingssessie.

 

Eind december 2017 verscheen de nieuwe versie van de norm ISO/IEC 17025, die de algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria behandelt.

Ontdek tijdens deze infosessie de nieuwe technische en organisatorische eisen voor het uitvoeren van testen en kalibraties in labo’s. Leer bovendien hoe je je eigen proces voor kwaliteitsmanagement aan de vernieuwde norm aanpast.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze infosessie:

 • ontdek je de kerneisen, sleutelelementen en knelpunten van ISO/IEC 17025:2017;
 • kom je te weten welke nieuwe onderdelen van de norm vitaal zijn voor je eigen kwaliteitsmanagementsysteem;
 • ontdek je welke onderdelen van jouw systeem je het best aanpast volgens ISO/IEC 17025:2017;
 • leer je hoe je deze aanpassing succesvol aanpakt;
 • verwerf je inzicht in de mogelijke interpretaties van de norm en de vereisten van een accreditatietraject.

Tijdens de opleiding ontvang je dan de definitieve versie van de norm. 

Wie kan deelnemen?

Deze infosessie is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor laboratory quality management systems, zoals:

 • Laboverantwoordelijken
 • Kwaliteitsmanagers
 • Technische verantwoordelijken
 • Interne en externe auditoren

Programma

Tijdens deze infosessie worden alle aspecten van een kwaliteitssysteem volgens ISO/IEC 17025:2017 behandeld:

 • Criteria en interpretatie van de norm:

- Organisatie en personeel
- Kwaliteitsbeleid en documentenbeheer
- Beheersing van afwijkingen en omgevingsomstandigheden
- Interne audits en directiebeoordeling
- PDCA en continu verbeteren

 • Pragmatisch omgaan met de nieuwe normversie bij:

- Behandeling van monstername
- Validatie van methoden
- Meetonzekerheid, herleidbaarheid en apparatuur
- Rapportering en evaluatie

Bedrijfsinterne opleidingen

Hier vormen jouw wensen het uitgangspunt. Via een intakegesprek stemmen we het doel en de inhoud van de sessie af op jouw behoeften. Bedrijfsinterne opleidingen bieden je een aantal specifieke voordelen:

 • De opleiding is een antwoord op de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen sneller de nieuwe kennis toepassen na de opleiding.
 • Hogere betrokkenheid van medewerkers door de oefeningen en praktijkvoorbeelden uit jouw bedrijf of sector.
 • Lagere kosten per deelnemer dan bij individuele opleidingen.
 • Meer flexibiliteit voor jouw bedrijf bij de keuze van locatie, tijdstip, taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels).
Contacteer ons per e-mail met jouw specifieke vraag en wij nemen spoedig contact op.

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.