Managementsystemen efficiënt auditen met de vernieuwde ISO 19011-norm

Ruim 70 ISO-managementnormen helpen bedrijven en organisaties wereldwijd bij het opzetten van managementsystemen en -processen om hun doelstellingen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Denk aan objectieven zoals efficiënte kwaliteitsbewaking, energiemanagement en veiligheidsbeheer. Om die managementsystemen ten volle te benutten en continu te verbeteren, is een regelmatige audit een must. De herziene ISO 19011-norm helpt je hierbij.

Waarvoor staat ISO 19011?

ISO 19011 staat organisaties bij om op een uniforme manier doeltreffende audits uit te voeren van hun managementsystemen. Want hoe talrijker en gevarieerder de systemen, hoe moeilijker het wordt om ze vlot in elkaar te laten integreren en te auditen. De norm behoort tot een uitgebreide reeks van specifieke ISO-managementnormen.

De norm, voor het eerst gepubliceerd in 2002, werd in 2018 herzien. Dat was nodig om tegemoet te komen aan een aantal maatschappelijke en technologische veranderingen. Maar ook wijzigingen in de wereld van normalisatie lagen aan de grond van de vernieuwing. Denk maar aan:

  • aanpassingen van de terminologie aan de auditprocessen;
  • meer focus op de implementatie van het auditprogramma;
  • extra aandacht voor risicofactoren in het auditproces en voor de individuele competenties van de auditeurs;
  • nieuwe technologieën bij remote auditing.

Tijd- en kostenbesparend

Auditprocessen helpen om je managementsystemen te optimaliseren. Door deze processen te stroomlijnen, vermijd je dubbel werk en beperk je de overlast voor de gecontroleerde werkeenheid. Een eenduidig auditsysteem werkt bovendien tijd- en kostenbesparend voor je organisatie. ISO 19011 helpt daarbij door:

  • de doelstellingen van je verschillende auditprogramma’s duidelijk te stellen;
  • de interne doelen binnen een individueel auditprogramma overeen te stemmen;
  • dubbele inspanningen bij gecombineerde milieu- en kwaliteitsaudits te verminderen;
  • je auditrapporten te optimaliseren;
  • de competentie van je auditteams te evalueren.

Voor wie is ISO 19011 bedoeld?

De norm is bedoeld voor alle organisaties die interne of externe audits van managementsystemen uitvoeren of auditprogramma’s beheren. Zowel auditprofessionals als -organisaties kunnen gebruik maken van ISO 19011. Zoals auditors, auditteamleiders, auditprogrammanagers en organisaties die managementsystemen implementeren of audits van managementsystemen moeten uitvoeren.

Ontdek de ISO-familie

Naast ISO 19011 bestaan tal van gerelateerde managementnormen binnen de ISO-familie. Denk maar aan de ISO 9000-normenreeks voor kwaliteitsbeheer en de normen voor milieubeheersystemen onder de ISO 14000-noemer. Wil je zelf met managementnormen aan de slag? Het NBN helpt je om normen te implementeren in jouw bedrijf of organisatie.

Op zoek naar normen om je organisatie naar een hoger niveau te tillen?

Je vindt alle product-, diensten-, proces- en managementnormen terug in onze uitgebreide e-shop.

Zelf een product-, diensten-, proces- of managementnorm ontwikkelen?

Neem dan deel aan een van onze normcommissies en weeg mee op de besluitvorming. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53.