Kwaliteitsmanagement: de sleutel tot een succesvol bedrijf

Kwaliteitsmanagement is dé sleutel tot het succes van elk bedrijf. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is een strategische beslissing die alle prestaties van een organisatie verbetert. En bovendien een stevige basis biedt voor initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

 

De internationale technische commissie ISO/TC 176 ontwikkelt internationale normen die bedrijven voorzien van eisen, richtlijnen en hulpmiddelen voor het toepassen van kwaliteitsmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de certificeerbare norm ISO 9001.

 

Via de Belgische commissie kwaliteitsmanagement NBN/I176 biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen en eraan bij te dragen.
 

Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is dus geen afgebakend vakgebied, maar duikt op in alle delen van het management van een onderneming.

 

Binnen je bedrijf zijn kwaliteitsmanagementaspecten meestal ingebed in een kwaliteitsmanagementsysteem. Dat documenteert processen, procedures en verantwoordelijkheden om een kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken en continu te verbeteren
 

Waarom kiezen voor een kwaliteitsmanagementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem coördineert en stuurt activiteiten binnen een organisatie, zodat ze voldoen aan de voorwaarden van de klant en eisen van de wet. Zo verbeter je continu de effectiviteit en de efficiëntie.

Kwaliteitsmanagement draagt rechtstreeks bij tot duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG's van de Verenigde Naties. Zoals SDG 1 'geen armoede', SDG 8 'waardig werk en economische groei', SDG 9 'industrie, innovatie en infrastructuur' en SDG 12 'verantwoorde consumptie en productie'.

 

Normen en kwaliteitsmanagement

Een aantal internationale normen geeft duidelijke richtlijnen en hulpmiddelen voor kwaliteitsmanagement. De bekendste is ISO 9001. In België zijn bijna 3000 bedrijven gecertificeerd volgens ISO 9001. Andere normen slaan onder andere op klanttevredenheid, kwaliteitscultuur, competentiemanagement, betrokkenheid van mensen of kwaliteitsplannen.

 

De internationale normcommissie kwaliteitsmanagement (ISO/TC 176) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en regelmatige herziening van die normen.

 

De Belgische normcommissie kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg (NBN/I176) wil alle Belgische betrokken partijen met expertise op dit vlak samenbrengen. Ze volgt het ISO-werk op de voet en draagt eraan bij. Iedereen (elk bedrijf, elke organisatie en iedere individuele persoon) in België kan zich aansluiten bij het NBN/I176.

 

Het NBN biedt ook specifieke opleidingen aan om vertrouwd te raken met ISO 9001 of om je kennis in het vakgebied uit te breiden.
 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
   
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
   
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
   
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
   
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert kwaliteitsmanagement worden?

Elke Belgische organisatie en iedere individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie kwaliteitsmanagement. Kennis van normen of het NBN is niet nodig, kennis van kwaliteitsmanagement wél. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, overheden en regionale of nationale agentschappen, financiële instellingen, werkgeversfederaties, audit- en certificeringsbedrijven …

Meer weten?

 

Wanneer komen de normcommissies kwaliteitsmanagement bij elkaar?

 • De Belgische commissie NBN/I176 vergadert enkele keren per jaar.
  Volgende bijeenkomst: 20 juni 2022 en 3 oktober 2022
 • De internationale commissie ISO/TC 176 komt een of twee keer per jaar bijeen.
  Volgende bijeenkomst: 17 tot 21 oktober 2022

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan de normcommissies kwaliteitsmanagement?

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
- Of neem deel aan de volgende Webinar 'Standardisation – The Basics’ waarbij meer uitleg wordt gegeven over normalisatie (duur: ongeveer 40 min).
- Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ vind je ook terug op deze webpagina.