Ladingzekerheid volgens de Europese richtlijn 2014/47/EU

“Opgelet: zware hinder na ladingverlies vrachtwagen.” Hoe vaak hoor je dit bericht op de radio? De economische schade ten gevolge van ladingverlies op de Europese wegen is enorm. Files en ongevallen kunnen nochtans vermeden worden als transportbedrijven en hun opdrachtgevers een solide ladingzekerheidsbeleid hanteren.

De Europese richtlijn 2014/47/EU, die op 20 mei 2018 in voege treedt, verplicht bedrijven meer aandacht te besteden aan de oorzaken van ladingverlies.

 

Waarom deelnemen?

Tijdens deze studiemiddag ontdek je hoe je voldoet aan de Europese richtlijn 2014/47/EU. Zo kan je:

 • de hoge boetes voor het overtreden van richtlijn 2014/47/EU vermijden;
 • de verkeersveiligheid verhogen;
 • de kosten ten gevolge van transportschade vermijden;
 • het aantal (arbeids)ongevallen reduceren.

Wie deelneemt aan deze studiemiddag, ontvangt bovendien de normen EUMOS 40509 en EUMOS 40511, waarnaar de richtlijn refereert.

Kan je niet aanwezig zijn? Beide normen zijn te koop via onze e-shop.

Wie kan deelnemen?

De studiemiddag richt zich tot productiebedrijven die gepalletiseerde verzendingen via wegtransport uitvoeren en andere betrokken instanties, zoals:

 • Logistieke bedrijven
 • Verpakkers, beladers en verladers
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Overheden
 • Politie
 • Organisaties met een uitgebreide vrachtwagenpark

Dit event biedt een toegevoegde waarde voor:

 • Directie en organisatieverantwoordelijken
 • Deskundigen voor veiligheid en gezondheid
 • Preventieadviseurs
 • OHSAS & ISO 45001 verantwoordelijken
 • Fleet managers
 • Transportplanners
 • Schadebeheerders

Programma

13:00 Registratie en welkom
13:30 De toegevoegde waarde van normen
13:40 Het belang van verkeerspreventie en de meerwaarde van ISO 39001 voor verkeersveiligheid
Werner De Dobbeleer, Woordvoerder VSV
14:10 Efficiënte ladingzekering in concreto: basisbegrippen, wetgeving en EUMOS normen
Marc Juwet, Expert & researcher transport safety KULeuven
15:00 Pauze
15:20 Basisregels, tips en kritieke succesfactoren voor het efficiënt ontwerp van een doeltreffend ladingzekerheidsbeleid
Jelle Dendauw, General Manager ESTL
16:00 Business Case: de invloed van deugdelijke transportverpakking in de praktijk op de ladingzekering
Dirk Franssens, Fleet Manager H. Essers
16:40 Vragenronde
17:00 Netwerkdrink

 

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.