Leertraject ISO 31000 - Gecertificeerd NBN-risicoprofessional

ISO 31000 biedt een internationaal kader voor het opzetten van een efficiënt risicobeheersysteem. De norm helpt organisaties om bedreigingen en kansen te herkennen én te beheren in functie van de eigen behoeftes en doelstellingen. Elke organisatie, onafhankelijk van type, sector of grootte, kan ermee aan de slag. De nieuwe versie is nog duidelijker en toegankelijker voor iedereen die met risicobeheer aan de slag wil.

De norm, voor het eerst gepubliceerd in 2009, werd in 2018 herzien om tegemoet te komen aan de nieuwe businessuitdagingen in een geglobaliseerde wereld. Dat doet de norm door:

 • de term risico te herdefiniëren op maat van organisaties;
 • risicobeheer integraal te integreren in de bedrijfsvoering;
 • gebruik te maken van vereenvoudigde taal en nieuwe toekomstgerichte principes;
 • het belang van risicobeheer voor waardecreatie te benadrukken;
 • stakeholders nauwer te betrekken.

 

Jouw voordelen

Leertraject met 15% korting

Geniet van 15% korting als je je inschrijft voor de vier modules.

 

NBN-certified Risk professional

Certificaat als kroon op het werk! Het NBN-certificaat bewijst dat je de leerdoelstellingen van de verschillenden opleidingen vlot beheerst. Zo heb je een extra troef in handen voor je professionele loopbaan.

 

Programma

BASIS - De norm kennen (3 dagen)

De Engelstalige ISO 31000-basisopleiding is zo opgebouwd:

 • Algemeen kader en voordelen van risicobeheer volgens ISO 31000
 • Integratie van risicobeheer in je organisatie
 • Terminologie van ISO 31000
 • Het doel en de principes van risicobeheer
 • De implementatie en evaluatie van het kader
 • Risk assessment (identificatie - analyse - evaluatie)
 • Behandeling en monitoring van risico's
 • Examen

 

GEVORDERD: Risicomanagement & risk based auditing (1 dag)

In deze ISO 31000-opleiding gaan we nog een stap verder, want risicogerichte audits vergen specifieke kennis en knowhow. De nadruk ligt hier op proactief handelen om specifieke doelstellingen te behalen, en minder op compliance met bestaande procedures. Onze docent gidst je daarom door alle stappen van het auditproces en toont je wat een risicogerichte aanpak inhoudt. Het programma omvat onder andere:

 • Risicomanagement als pijler van goed bestuur
 • De rol van je stakeholders
 • Risicogericht auditen en de verwachtingen van externe auditoren
 • Audits plannen, uitvoeren en rapporteren volgens ISO 19011
 • Corrigerende maatregelen beoordelen en opvolgen

 

EXPERT: Masterclass (5 dagen)

In deze vijfdaagse Engelstalige interactieve training leer en oefen je hoe je het ISO 31000 kader kan ontwikkelen dat aansluit op jouw behoeften en wensen. Je bouwt je eigen beleid, plannen en procedures om risicobeheer te integreren in operationele processen op alle niveaus van de organisatie en hoe dit te koppelen en af te stemmen op de reeds bestaande werkwijzen in je organisatie. Gedurende deze vijf dagen werk je aan je eigen case om het beleid, de plannen en procedures te produceren die nodig zijn om ISO 31000 met succes te implementeren in je organisatie. Het programma omvat onder andere:

 • Leiderschap en inzet
 • Inegratie
 • Design
 • Implementatie
 • Evaluatie
 • Verbetering
 • Examen

 

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor:

 • risicomanagers
 • kwaliteitsmanagers die risicogericht willen werken binnen ISO 9001
 • gebruikers van andere managementnormen die op zoek zijn naar integratie van risicomanagement
 • management, directie en strategische medewerkers
 • interne en externe auditoren die met ISO 19011 en ISO 31000 werken
 • kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers
 • consultants die organisaties begeleiden in hun ontwikkeling

 

Meet the trainer

Heidi Vandenhende is externe lead auditor en trainer bij Bureau Veritas Certification (BVC) en doceert aan de HoGent. Daarnaast geeft ze opleidingen over managementsystemen aan de NBN Academy. Haar specialisaties zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 en ISO 45001.

Meet the trainer

Peter Blokland is verbonden aan de Delft University of Technology (TU Delft) en de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in risicomanagement volgens de ISO 31000-norm en geeft hierover meerdere opleidingen aan de NBN Academy.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. 

Bekijk hier de Specifieke voorwaarden van NBN Learning Solutions.