Leertraject ISO 45001 - NBN-certified Health & Safety professional

Doelstellingen

ISO 45001 ondersteunt bedrijven en organisaties om gezondheids- en veiligheidsrisico’s beter op te volgen en de prestaties te verbeteren. Op die manier helpt ISO 45001 je het volgende te bereiken:

 • minder incidenten op de werkvloer;
 • minder ziekteverzuim en personeelsverloop, en dus hogere productiviteit;
 • lagere kosten van verzekeringspremies;
 • een gezondheids- en veiligheidscultuur waarbij medewerkers worden gestimuleerd om een actieve rol te spelen in hun eigen OH&S;
 • een betere bedrijfsreputatie;
 • vlotte integratie met andere managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

 

Jouw voordelen

Leertraject met 15% korting

Geniet van 15% korting als je je inschrijft voor beide modules in 2020.

 

NBN-certified Health & Safety professional.

Certificaat als kroon op het werk! Het NBN-certificaat bewijst dat je de leerdoelstellingen van de verschillenden opleidingen vlot beheerst. Zo heb je een extra troef in handen voor je professionele loopbaan.

 

Programma

BASIS - De norm kennen (1,5 dag) 

 • Wat houdt ISO 45001 in?
 • Hoe legde OHSAS 18001:2007 de basis voor ISO 45001:2018?
 • Hoe is de norm gestructureerd?
 • Welke eisen worden in de norm gespecificeerd?
 • Hoe kan je in je organisatie met ISO 45001 aan de slag?

 

GEVORDERD - De norm auditen (Lead auditor, 5 dagen)

Tijdens deze intensieve tweede deel van het leertraject ISO 45001, leer je hoe je het OH&S-management van een organisatie toetst aan de ISO 45001-norm. Ook de  rol van de hoofdauditor, de auditvoorbereiding en rapportering komen uitgebreid aan bod:

 • Rollen en verantwoordelijkheden van een (lead) auditor.
 • Definities om de vereisten van een ISO 45001-managementsysteem te interpreteren en auditen.
 • Het belang van risico-assessment en risicocontroles.
 • Het bestaande beleid rond gezondheid en veiligheid op het werk evalueren.
 • De managementsystemen voor gezond en veilig werken op een efficiënte en objectieve manier doorlichten.
 • Proces- en gebiedsaudits uitvoeren.
 • Een auditplan opstellen.
 • Objectieve bewijzen verzamelen door te observeren, documentatie te reviewen en mensen te interviewen. Je krijgt tips mee voor efficiënte interviews met het topmanagement.
 • De bevindingen van een ISO 45001-audit nauwkeuring rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, en corrigerende maatregelen aanbevelen.

Deze tweede module van het leertraject is erkend door het CQI/IRCA en voldoet aan de criteria PR357 voor de CQI-/IRCA-opleidingen tot ISO 45001 Lead Auditor (OH&SMS). IRCA-opleiding certificatiereferentienummer 1956.

 

Doelgroep

Dit leertraject is geschikt voor:

 • preventieadviseurs;
 • HSE-managers;
 • kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers;
 • KAM-coördinators;
 • directie en management.

 

Meet the trainer

Heidi Vandenhende is externe lead auditor en trainer bij Bureau Veritas Certification (BVC) en doceert aan de HoGent. Daarnaast geeft ze opleidingen over managementsystemen aan de NBN Academy. Haar specialisaties zijn ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.

Meet the trainer

Lloyd's Register is een toonaangevende provider van managementsystemen voor certificatie, verificatie en training die erkend is door de United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Hun team bestaat uit ongeveer 20 specialisten. Ze hebben veel praktijkervaring met managementsystemen: ze zijn ervaren auditoren en trainers. Het NBN werkt met hen samen voor verschillende interne en lead auditor trainingen.

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.