Milieumanagement: de volgende generatie verdient ook een gezonde planeet

Alle menselijke activiteiten hebben een impact op het milieu. Elk milieuaspect moet dan ook goed worden beheerd om de schadelijke gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

 

De internationale normcommissie milieumanagement ISO/TC 207 ontwikkelt een aantal internationale normen die alle betrokkenen handvatten aanreiken om deze uitdaging aan te gaan.

 

Via de Belgische normcommissie milieumanagement NBN/B031 biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen én eraan bij te dragen. Heb jij expertise op het vlak van milieumanagement? Sluit je dan nu aan bij deze normcommissie.

 

Wat is milieumanagement?

Milieumanagement is een systeem om milieubeleid samen te vatten, te monitoren, rapporteren, ontwikkelen en uit te voeren. Een degelijk milieumanagementsysteem waarborgt de gezonde toestand van onze planeet voor toekomstige generaties.

 

In het bedrijfsleven wordt milieumanagement gedefinieerd als een bedrijfsstrategie die het milieubeleid van een organisatie ontwikkelt, uitvoert en bewaakt. Deze systematische aanpak wint aan bekendheid, omdat consumenten meer en meer op zoek gaan naar milieuvriendelijke en milieubewuste producten en diensten.

 

Waarom is milieumanagement belangrijk?

Het ecologische evenwicht van onze planeet is verstoord door de technologische revolutie, zware industrialisatie en transportgroei, verstedelijking en exploitatie van hulpbronnen. En de stabiliteit van ecosystemen blijft in gevaar zolang de relatie tussen mens en milieu verslechtert. Die relatie zal pas opnieuw verbeteren als de mens het behoud, de vernieuwing en de bescherming van de natuur aanmoedigt.

Het is dus voor elk bedrijf noodzakelijk om een milieumanagementsysteem in te voeren om zo milieurisico's te beheren.

De voordelen van een succesvol milieumanagementproces zijn:

 • koolstofemissies verminderen
 • afval veilig en effectief verwerken
 • energie en hulpbronnen efficiënt en verstandig gebruiken
 • vervuiling voorkomen

Milieumanagement draagt bij tot heel wat duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG's van de Verenigde Naties. Zoals SDG 6 ‘schoon water en sanitair’, SDG 7 ‘betaalbare en duurzame energie’, SDG 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’, SDG 12 ‘verantwoorde consumptie en productie’, SDG 13 ‘klimaatactie’, SDG 14 ‘leven in het water’ en SDG 15 ‘leven op het land’.

Normen en milieumanagement

De internationale normcommissie milieumanagement (ISO/TC 207) ontwikkelt internationale normen voor milieumanagement. Dit om milieu- en klimaateffecten én sociale en economische aspecten aan te pakken. En zo duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Momenteel richt ISO/TC 207 zich op de ontwikkeling van normen in deze gebieden:

 • richtlijnen voor het gebruik van ISO 14001 in relatie tot klimaat en water
 • EDD-beoordelingen (Environmental Due Diligence)
 • controle op afstand van milieumanagementsystemen
 • indeling van ‘Green Debt’-instrumenten
 • ETV (Environmental Technology Verification)
 • groene financiering
 • levenscyclusanalyse
 • beheer van broeikasgassen
   

De Belgische normcommissie milieumanagement (NBN/B031) wil alle Belgische betrokken partijen met expertise in milieumanagement samenbrengen. De commissie volgt het ISO-werk op de voet en draagt eraan bij. Iedereen (elk bedrijf, elke organisatie of individuele persoon) in België, kan zich aansluiten bij het NBN/B031.

 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel
 

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
   
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
   
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
   
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
   
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert milieumanagement worden?

Elke Belgische organisatie en elke individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie milieumanagement. Kennis van normen of het NBN is niet nodig, kennis van milieumanagement wél. Denk aan audit- en certificeringsbedrijven, grote en kleine fabrikanten en dienstverleners, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, ngo’s, milieuorganisaties, financiële instellingen, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, de detailhandel, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven …

Wanneer komen de normcommissies milieumanagement bij elkaar?
 

 • Het Belgisch comité NBN/B031 vergadert enkele keren per jaar.
  Volgende bijeenkomst: 19 oktober 2022
 • De internationale commissie ISO/TC 207 komt een of twee keer per jaar bijeen.
  Volgende bijeenkomst: 1-6 december 2022

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan normcommissies milieumanagement?

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
- Of neem deel aan de volgende 'Discovery Webinar' waarbij meer uitleg gegeven wordt over normalisatie (+/- 40 min).
- Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ kan je ook terug vinden op deze webpagina.