Europese norm NBN EN 12767 levert bedrijf Safety Product nieuwe markten op

dit is de taalnl

Europese norm NBN EN 12767 levert bedrijf Safety Product nieuwe markten op

De naam ZIPpole doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen, maar de kans is groot dat je er dagelijks een of meerdere tegenkomt. Die vergevingsgezinde verlichtingspalen, zoals fabrikant Safety Product ze zelf omschrijft, staan immers alsmaar vaker langs de openbare weg om de gevolgen van verkeersongelukken te beperken. Dankzij vergaande innovaties op basis van NBN EN 12767 gooit het bedrijf uit Beringen ook hoge ogen over de grenzen. De ZIPpoles zijn te vinden van Uruguay tot Qatar.

Zowat een derde van alle dodelijke verkeersongevallen is het gevolg van botsingen met weginfrastructuur. Dat kan beter, dachten ze bij Safety Product. Het bedrijf, een onderdeel van Groep Maes, pioniert daarom al meer dan tien jaar met – vooral – verlichtingspalen die de impact van aanrijdingen verminderen. “De ZIPpoles remmen de snelheid van voertuigen op een gecontroleerde manier af, terwijl de paal zelf meegaat in de beweging en zo zijn vorm verliest”, verduidelijkt Carolien Willems, managing director en mede-eigenaar van Safety Product. “Mensen maken fouten, maar weginfrastructuur moet foutloos zijn. De belangrijkste schakel daarbij: de Europese norm NBN EN 12767.”

 

Finse inspiratie, Belgische uitwerking

Hoe ben je op het idee gekomen om veilige palen te ontwikkelen?

Carolien Willems: “In 2003 zetten we een samenwerking op met een leverancier uit Finland. Toen ging een nieuwe wereld voor ons open. In Scandinavië zijn overheden al decennia lang bezig met veilige weginfrastructuur en ze leggen dan ook top-down regels op aan fabrikanten. Dat brengt een dynamiek op gang die innovatie stimuleert. We waren meteen gewonnen voor het idee om hierin mee te gaan. De eerste norm waar je dan rekening mee moet houden is NBN EN 40, die bepaalt hoe stevig een paal moet zijn. Maar om die stevige palen ook vergevingsgezind te maken, speelt vooral NBN EN 12767, de zogeheten crashnorm, een grote rol. En daar scheidden de wegen met onze Finse partner.”

Hoe leidde die norm tot een nieuw hoofdstuk voor Safety Product?

Carolien Willems: “De norm NBN EN 12767 legt eisen en testmethodes vast om palen onder te brengen in verschillende veiligheidscategorieën. Dat betekende dat we moesten investeren in onder meer testen en een crashbaan. Onze Finse partner zag dat niet zitten. De toepassing van de norm was op dat moment ook niet verplicht in Scandinavië, maar wij wilden die extra stap wel nemen en zo aan de eisen rond CE-markering voldoen. We gingen dus alleen verder. Sinds 2008 brengen we daarom eigen producten op de markt mét CE-markering … en dat bleek de juiste keuze.”

 

Extra bewijsmateriaal als troef

Wat waren de grootste obstakels om kreukelpalen conform CE-markering te produceren?

Carolien Willems: “Een goed evenwicht vinden tussen sterke – NBN EN 40 – en veilige – NBN EN 12767 – weginfrastructuur vergt investeringen in productinnovatie. Daarnaast moet ook de crashbaan aan alle normen voldoen en moet je de testwagens uitrusten met sensoren om resultaten te meten aan verschillende snelheden. Daar heb je expertise, knowhow en ook tijd voor nodig. Een bijkomende factor, die vaak over het hoofd wordt gezien, is dat een CE-markering niet altijd volstaat. Overheden vragen doorgaans om bijkomende bewijsdocumenten, zodat ze verschillende producenten met elkaar kunnen vergelijken.”

 

Op de goede weg

Wie zijn de klanten van Safety Product in België?

Carolien Willems: “De mentaliteitswijziging die nodig is om volop in te zetten op veilige weginfrastructuur komt traag maar zeker op gang. Voor gewestwegen zijn vergevingsgezinde verlichtingspalen intussen verplicht, dus daarmee spreken we een grote markt aan. Ook de steden en gemeenten springen alsmaar vaker op de kar. Zeker voor doorgangs- en verbindingswegen bieden onze producten veel voordelen. Het resultaat is dat bijvoorbeeld Fluvius, partner van steden en gemeenten, onze ZIPpoles al heeft opgenomen in zijn standaardgamma. De uitstekende testresultaten, gekoppeld aan strenge normen, vinden bovendien veel weerklank in het buitenland. We exporteren naar maar liefst 13 Europese landen. ‘Minder verkeersslachtoffers’ is dan ook bij uitstek een wereldwijd thema.”

 

Europese normen zetten de toon

Zelfs in niet-Europese gebieden boekt de ZIPpole succes. Hoe verklaar je dat?

Carolien Willems: “Buiten Europa heeft enkel de Verenigde Staten normen voor veilige weginfrastructuur. Daarbuiten is dit nog onontgonnen terrein. En we zien nu dat Latijns-Amerika en het Midden-Oosten de Europese normen overnemen in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. In beide gebieden zijn we daarom al actief, met name in Uruguay en Qatar. Binnenkort hopen we ook de Braziliaanse markt te veroveren. Azië en Australië namen nog geen besluit op het vlak van normalisatie, maar de kans is groot dat ook zij de met de Europese normen zullen werken. Door jaren geleden al met NBN EN 40 en NBN EN 12767 aan de slag te gaan, kunnen we vandaag nieuwe markten aanboren.”

 

Blik op de toekomst

Wat zijn de ambities voor de volgende jaren?

Carolien Willems: “Door innovatief te zijn en bewust met sectorspecifieke normen te werken, zijn we erin geslaagd om een vrij banaal object zoals een verlichtingspaal te herdefiniëren. Onze techniek is ook toepasbaar voor andere weginfrastructuur, zoals verkeerslichten en camerapalen. Die productdifferentiatie, samen met geografische uitbreiding, staat nu bovenaan de agenda. Ik blijf daarnaast onze organisatie en het Belgische belang vertegenwoordigen in de Europese werkgroep voor de norm NBN EN 12767, die overigens net werd herzien. Zo ben ik als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen we daar optimaal op inspelen.”

Carolien Willems is managing director en mede-eigenaar van Safety Product, dat onderdeel is van de Maes Groep. Ze is daarnaast lid van de Europese werkgroep TC226/WG10, die in België wordt gecoördineerd door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en verantwoordelijk is voor de norm EN 12767.

Zelf met NBN EN 12767 of andere normen aan de slag om je markt uit te breiden?

In onze e-shop vind je liefst 50.000 normen die je op weg zetten.

Shop bezoeken

 

Met myNBN creëer je een gecentraliseerde normencollectie op maat van jouw organisatie.

Informatie aanvragen