Accreditatie: de sleutel tot een betrouwbare wereld

dit is de taalnl

Accreditatie: de sleutel tot een betrouwbare wereld

Zowel in de publieke als de private sector is vertrouwen cruciaal. Van veiligheid op de werkvloer tot kwaliteitsvolle producten en processen, efficiënt management en duurzaam milieubeheer: door internationale normen toe te passen, tonen organisaties aan dat ze op een betrouwbare manier werken. Een certificaat bewijst hun engagement. Dat certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling. Maar wie controleert die instelling? Daar komt accreditatie in het spel. Kan je nog volgen? We leggen het hele proces haarfijn uit.
 
De Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO) faciliteert de ontwikkeling van de meest uiteenlopende managementnormen: van normen voor IT (ISO/IEC 27001) en voedselveiligheid (ISO 22000) tot de recent gepubliceerde ISO 45001-norm voor gezondheid en veiligheid op het werk. Hoe divers ook de inhoud van de normen, ze helpen organisaties altijd om hun processen en bijgevolg hun diensten of producten kwaliteitsvoller te maken. Om tegenover klanten en andere stakeholders formeel te bewijzen dat hun kwaliteitssysteem voldoet aan een norm, laten veel organisaties zich certificeren door een onafhankelijke instelling.

Accreditatie bewijst competentie

Maar wie controleert die certificerende instanties? Zij hebben een accreditatie nodig: een erkenning dat ze competent zijn om die certificaties uit te voeren. Een accreditatie-attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit. Tijdens zo’n audit worden de technische competenties maar ook de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de certificatie-instelling onder de loep genomen. BELAC  is de enige Belgische accreditatie-instelling.

Internationale organisaties met een missie

De nationale accreditatie-instellingen groeperen zich in regionale netwerken, die op hun beurt op wereldvlak samenwerken. Wereldwijd zijn er twee organisaties die de accrediterende activiteiten coördineren:
 
• International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
• International Accreditation Forum (IAF)
 
Zij benadrukken het belang van een betrouwbare wereld en onderstrepen dat accreditatie regeringen, regulatoren en bedrijven helpt om hun betrouwbaarheid aan te tonen.
 
Meer weten over normen en accreditatie? Contacteer ons.