Beantwoorden je elektronische facturen al aan de Europese normen rond e-invoicing? Download de normen nu gratis.

dit is de taalnl

Beantwoorden je elektronische facturen al aan de Europese normen rond e-invoicing? Download de normen nu gratis.

Verstuurt jouw organisatie elektronische facturen? En zo ja, hoe zien die eruit? Om de wildgroei aan formats die in Europa worden gebruikt te harmoniseren, voerde de Europese Commissie een Europese norm en technische specificatie voor e-invoicing in. EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017 vereenvoudigen het e-invoicingproces en op die manier ook internationale handel. Ze zijn gratis te downloaden bij het NBN, het Bureau voor Normalisatie, dankzij sponsoring door de Europese Commissie.

Wat is EN 16931-1:2017?

Deze Europese norm, die eind 2017 werd ingevoerd, legt de kernelementen van een elektronische factuur vast in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen die aan de nieuwe norm beantwoorden, zijn wettelijk en fiscaal volledig in orde. Zo vergemakkelijken ze binnenlandse, sectoroverschrijdende maar ook grensoverschrijdende handel. Zowel organisaties in de private als in de publieke sector kunnen de norm gebruiken voor de facturatie.

Wat is CEN/TS 16931-2:2017?

Deze technische specificatie bevat een lijst van syntaxen die voldoen aan het kernfactuurmodel zoals het in EN 16931 1:2017 wordt vastgelegd. Om de kosten voor overheidsinstanties te beperken, mag de lijst idealiter niet meer dan vijf syntaxen bevatten. In CEN/TS 16931-2:2017 worden vier syntaxen overlopen en beoordeeld aan de hand van de criteria van het Standaardisatieverzoek. Zo kan je bepalen welke het best aan je noden voldoet.

De voordelen voor uw organisatie

Normen brengen heel wat voordelen met zich mee voor bedrijven of overheidsinstellingen:

  • Minder kosten: omdat ze de efficiëntie en kwaliteit van de bedrijfsprocessen verhogen, werken normen kostenverlagend.
  • Exportbevorderend: normen zijn een belangrijke troef voor de export, omdat ze ervoor zorgen dat producten of diensten vlotter geaccepteerd worden in andere landen.
  • Innovatie: dankzij normen verspreiden kennis en nieuwe technologieën zich sneller. Zo kunnen bedrijven efficiënter en goedkoper innoveren.
  • Klanttevredenheid: wie normen toepast, verhoogt de kwaliteit van zijn producten of diensten. Dat zorgt dan weer voor meer vertrouwen en tevredenheid bij de klant.
  • Duurzaamheid: het gebruik van normen leidt tot milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten en productieprocessen.

Normen implementeren: dit moet je weten

Wil je deze publicaties gebruiken in de technische richtlijnen van je organisatie? Zorg er dan voor dat je een zichtbare verklaring opneemt die verwijst naar de publicatie en aangeeft dat de reproductie is gebeurd met toestemming van het CEN en het NBN als auteursrechthebbenden.

Denk er ook aan dat het CEN en het NBN niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van hun inhoud in en de implementatie van enige afgeleide toepassing en geven geen garanties, expliciet of impliciet, voor het gebruik van dergelijke implementaties. Twijfel je, verwijs dan altijd naar de inhoud van de publicatie die je bij het NBN downloadt.

De Europese Commissie sponsort deze norm en technische specificatie. Je kan ze gratis downloaden op onze website.

Download de gratis e-invoicingnormen: EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017.