Bereik duurzaam succes met de ISO 9004

dit is de taalnl

Bereik duurzaam succes met de ISO 9004

De norm ISO 9004 versie 2009 wordt op dit moment herzien. Het is een minder bekende norm uit de uit de ISO 9000-reeks die zich richt op de continue verbetering van alle aspecten van de organisatie. Van 27 november tot 2 december 2016 is het technisch comité ISO/TC 176 Quality Management and quality assurance hiervoor samengekomen in Rotterdam. Tijdens deze vergadering werden tal van beslissingen genomen.

Bereiken van duurzaam succes

De ISO 9004 Kwaliteit van een organisatie – bereiken van duurzaam succes is een minder bekende norm uit de ISO 9000-reeks die veel verder gaat dan de norm ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement.

Waar ISO 9001 is opgesteld om aan de behoeften en verwachtingen van klanten en belanghebbenden te voldoen, heeft ISO 9004 een breder perspectief en richt zich op de continue verbetering van alle aspecten van de organisatie. En dus niet louter op de klantgerichte processen. Bovendien beschrijft de norm ook diverse aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

De norm is geschikt voor elke organisatie, ongeacht de aard, omvang of activiteiten. Let wel: voor deze norm mag er geen certificaat afgeleverd worden en deze mag ook niet opgelegd worden aan andere leveranciers.

Een procesmodel met 7 hoofdstukken

De ISO 9004 is gebaseerd op het procesmodel voor kwaliteitsmanagement. Alles wordt ruimer gezien: strategie en beleid krijgen bijvoorbeeld meer aandacht. De norm doet organisaties nadenken over:

  • Het bereiken van duurzaam succes in een organisatie
  • Context van de organisatie
  • Identiteit van de organisatie (missie, visie, waarden, cultuur)
  • Leiderschap: welke elementen moet het topmanagement implementeren om haar doelstellingen te bereiken?
  • Procesmanagement
  • Management van middelen: hoe stem je de interne en externe middelen af op de strategie?
  • Analyse en evaluatie van de prestaties van de organisatie
  • Verbetering, leren en innovatie

Het technisch comité ISO/TC 176

De ISO/TC 176 is het grootste en bekendste technische comité dat de ISO-normen voor kwaliteitsmanagement behandelt. Tijdens de vergadering in Rotterdam waren er 300 internationale kwaliteitsprofessionals uit 86 verschillende landen aanwezig. Lieven Snauwaert van LSC en Jeroen Vanlerberghe van het NBN vertegenwoordigden België.

De draftversie van het comité (committee draft) van ISO 9004 die op 14 augustus 2016 verscheen werd in Rotterdam met 94% van de stemmen goedgekeurd. De werkgroep heeft inmiddels een voorlopige versie van de norm voorbereid (DIS-versie) waarop in maart 2017 gestemd kan worden. De definitieve norm zou - als alles volgens plan verloopt - in april 2018 moeten verschijnen.

Ook de ISO 10005 “Guidelines for Quality Plans” en ISO 10006 “Guidelines for Quality Management in Projects” werden in lijn gebracht met ISO 9001:2015 en verwacht tegen uiterlijk midden 2018.

Wil je graag deelnemen als expert?

Het is de ideale manier om je bijdrage te leveren en feedback te geven op de norm in het technisch comité. Geïnteresseerd? Neem contact op met Maureen Gillet van het NBN.

Opleidingen over kwaliteitsmanagement

Wil je graag een opleiding volgen over kwaliteitsmanagement? Van 4 tot 6 oktober 2017 organiseert NBN Academy hierover een Quality Master Class in Gent. Schrijf je nu in.