Betekenen internationale normen een meerwaarde voor bedrijven uit het havengebied?

dit is de taalnl

Betekenen internationale normen een meerwaarde voor bedrijven uit het havengebied?

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) organiseerde op 9 december 2016 een meeting met enkele belangrijke bedrijven (Antwerp Port Community System – APCS, Indago VZW, Gosselin Group, Enerjetixx BVBA, Havenbedrijf Antwerpen, Van Moer Group, BASF ANTWERPEN N.V., CEPA, Procos NV, Velocitas) gevestigd in de Antwerpse haven over het belang van normen voor hun business. Welke normen zijn er relevant en waar is er behoefte om nieuwe normen te ontwikkelen?

De bedoeling van de meeting was om van gedachten te wisselen rond het nut van en de behoeften aan normen in de economische context van de haven van Antwerpen.

Maar wat is een norm? Een norm is een afspraak over een product, een dienst, een proces of een methode. Een norm is geen wet, maar wordt steeds vrijwillig toegepast. Een norm wordt echter wel dwingend als ernaar verwezen wordt in de wetgeving, contracten of certificatie.

Normen moeten in eerste instantie business-relevant zijn en voordelen hebben voor de bedrijven.

De belangrijkste voordelen van normen voor bedrijven zijn:

  1. Betere beheersing van de kosten door het verhogen van de efficiëntie en kwaliteit
  2. De toename van de veiligheid. Heel wat normen omschrijven veiligheidsvereisten voor producten, machines en processen
  3. Beter risicobeheer, door het toepassen van best practices om operationele en bedrijfsrisico’s te beperken
  4. Hogere klanttevredenheid als gevolg van de betere kwaliteit van producten of diensten

Normen worden op dit moment al gebruikt door bedrijven in de haven: normen rond scheeps- en marinetechnologie, persoonlijke veiligheid, goederencontainers, verpakking, machineveiligheid, brandveiligheid, facility management, asset management, energiemanagement, milieumanagement, risicomanagement, richtlijnen voor een schone haven, afvalwaterbeleid, …

De vraag is echter of bestaande normen voldoende gekend zijn. Daarnaast zijn normen ook nuttig om op proactieve wijze een aantal problematieken aan te kunnen pakken.

Het verhogen van de veiligheid en beveiliging zijn uitdagingen waarvoor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een onafgebroken inspanning levert. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om een coördinerende rol te spelen in materies rond havenbeveiliging en participeert in tal van projecten.

Normen moeten dan ook pragmatisch zijn en innovatie ondersteunen. Normen mogen niet de zoveelste extra regel zijn waaraan een bedrijf of organisatie moet voldoen. Een norm moet de efficiëntie van de waardeketen vergroten en minimumniveaus vaststellen om duurzaam te ondernemen.

Conclusie

Het verhogen van de veiligheid en beveiliging en het continue innovatieproces blijven de belangrijkste uitdagingen van de haven. Het NBN kan hierin een actievere rol gaan spelen en samen met de bedrijven in de haven een aantal initiatieven ontwikkelen die er specifiek opgericht zijn aan deze uitdagingen tegemoet te komen.