Branddetectie – Wat is er nieuw in addendum 1 aan NBN S 21-100-1?

dit is de taalnl

Branddetectie – Wat is er nieuw in addendum 1 aan NBN S 21-100-1?

Op 12/11/2018 werd addendum 1 aan NBN S 21-100-1 officieel gepubliceerd. Dit addendum wijzigt voorschriften in de hoofdstukken 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 11. Het gaat met andere woorden om een belangrijke aanpassing. 

De wijzigingen kan je in 2 groepen indelen: technologie die nog niet behandeld werd in NBN S 21-100-1 en talrijke verbeteringen aan deze norm. We geven graag nog eens een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die door dit addendum ingevoerd worden.

Draadloze branddetectie

Draadloze branddetectie werd vóór addendum 1 nog niet behandeld in NBN S 21-100-1. De technologie is echter niet echt nieuw te noemen. Professionele draadloze branddetectie wordt al jaren geproduceerd en toegepast. Getuige daarvan is het bestaan van een Europese geharmoniseerde norm voor draadloze componenten van branddetectie, namelijk de EN 54-25. Het ontbrak ons echter aan regels voor installaties of systemen met draadloze branddetectie. Deze moeten ervoor zorgen dat draadloze branddetectie op een even betrouwbare manier kan ingezet worden als een bekabeld systeem. 
Door addendum 1 wordt deze lacune ingevuld.

In Fireforum Magazine 52 (april-mei 2016) verscheen een artikel dat meer uitleg geeft over het toepassen van draadloze branddetectie.

Verbeteringen

De norm werd op verschillende punten verbeterd. Ervaring met de norm op het terrein en veel gestelde vragen werden daarbij als input gebruikt. 

  • Zo werden de installatieregels voor beams (lineaire optische rookdetectoren) op meerdere punten aangepast. De maximale hoogte van het lokaal werd opgetrokken tot 16 m in plaats van 12 m en de voorschriften voor beams op tussenliggende niveaus werden enigszins versoepeld. 
  • Voor de detectie in verhoogde vloeren en verlaagde plafonds werd tabel 5 verwijderd. Op die manier verdwijnen de coëfficiënten voor de berekening van Amax in deze volumes. 
  • Een andere vereenvoudiging is het afronden van Amax, Dmax en andere afmetingen. 
  • De installatieregels voor verticale kokers werden eveneens verder uitgewerkt. 

Besluit

Addendum 1 bevat belangrijke wijzigingen die een impact hebben op nagenoeg elk branddetectiesysteem. Wacht dus niet om addendum 1 aan te schaffen via de website van het NBN: NBN S 21-100-1:2015 / A1:2018Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud.

De normcommissie werkt overigens zonder onderbreking verder aan NBN S 21-100-1 zowel om nog ontbrekende technologieën toe te voegen (b.v. lineaire thermische detectie) als om de norm verder te verbeteren op talrijke andere punten.

Bron van dit artikel: Agoria

Aan de slag met NBN S 21-100?

Koop in de e-shop van het NBN de norm aan. Zo krijg je meteen een overzicht van alle regels over branddetectie- en brandmeldsystemen.