De biodiversiteit van onze planeet versterken is essentieel!

dit is de taalnl

De biodiversiteit van onze planeet versterken is essentieel!

Biodiversiteit is de verscheidenheid van levende wezens op onze planeet. Die zorgt voor leven, creëert de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de medicijnen die levens redden en het water waarvan we zo afhankelijk zijn.

Het versterken van biodiversiteit is fundamenteel voor duurzame ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om op internationaal (ISO) en nationaal (NBN) vlak normen te ontwikkelen die organisaties daarbij helpen.
 

Waarom werken aan biodiversiteit?

Roofbouw, verlies van de natuurlijke habitat van soorten, vervuiling en klimaatverandering hebben de biodiversiteit uitgehold. Daardoor worden we nu geconfronteerd met natuurrampen, voedsel- en watertekorten en ziektes die overspringen van dier naar mens.

Een gezondere relatie tussen onze economieën en ecosystemen creëren is dus van levensbelang. Die relatie moedigt het behoud van biodiversiteit aan en schept kansen voor duurzame ontwikkeling.
 

Waarmee houdt ISO/TC 331 zich bezig?

De internationale normcommissie Biodiversiteit brengt expertise samen om biodiversiteitskwesties aan te pakken. Deze normen helpen om organisaties, overheden en bedrijven aan te moedigen deze kwesties in hun strategieën, besluitvorming en acties te verankeren.
 

Wat staat er in België op de agenda?

In België volgt het Belgisch comité NBN/I331 het ISO-werk rond biodiversiteit en draagt eraan bij. Het houdt op 15 maart 2022 zijn eerste vergadering en onderzoekt de huidige ISO-normontwerpen. Ook wordt het Belgische standpunt bepaald over de nieuwe normen die zullen ontwikkeld worden. Verder beslissen de experts zelf of ze deelnemen aan de ISO-werkgroepen die deze normen zullen opstellen.

De experts van het NBN/I331 hebben toegang tot de documenten die de ISO-commissie verspreidt – en tot de stemmingen over de nieuwe ontwikkelingen. Ze kunnen ook deelnemen aan de stemmingen om hun standpunt kenbaar te maken.
 

Waarom deelnemen als expert?

  1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein en op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
  1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
  1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
  1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
  1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Meewerken aan normen voor biodiversiteit?

Iedereen is welkom bij de Belgische commissie Biodiversiteit.

De Belgische commissie organiseert haar volgende bijeenkomst op 15 maart 2022. De internationale commissie plant een volgende bijeenkomst van 4 tot 8 april 2022.