De cruciale rol van persoonlijke beschermingsmiddelen in de strijd tegen Ebola

dit is de taalnl

De cruciale rol van persoonlijke beschermingsmiddelen in de strijd tegen Ebola

Begin 2014 brak de Ebola-epidemie uit in het West-Afrikaanse land Guinee. Vandaar verspreidde ze zich naar Sierra Leone, Liberia en Nigeria. Volgens recente cijfers (begin november 2014) van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de epidemie tot dusver zowat 4818 dodelijke slachtoffers geëist, terwijl de teller voor het aantal besmettingen op 13042 zou staan. De WHO benadrukt dat dit cijfer een onderschatting is van het werkelijke aantal, aangezien veel slachtoffers zich niet hebben gemeld.

Om de strijd tegen Ebola te winnen zijn ter plaatse meer ebola-centra nodig, bewustmakingscampagnes en een grootschalige verdeling van hygiënisch materiaal, maar ook zogenoemde triagecentra, waar potentieel besmette patiënten via een bloedtest snel kunnen worden opgespoord en afgezonderd.

Daarnaast is het echter cruciaal dat hulpverleners (artsen, verplegend personeel) zich tegen besmetting kunnen beschermen met betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

De besmetting met Ebola vindt plaats via lichaamsvloeistoffen van de patiënt. Vloeistofdichte PBM’s zijn dan ook van levensbelang. Een veilige uitrusting bestaat onder meer uit een hygiënisch masker, een vloeistofdichte overal en schort , onder- en bovenhandschoenen, vloeistofdichte laarzen enz.

Niet alleen de PBM’s zijn echter belangrijk, maar ook een aangepaste training in het correcte gebruik ervan. Men vermoedt dat de Spaanse verpleegster Teresa Romero, die een tijd geleden met het virus besmet raakte in een ziekenhuis in Madrid, de besmetting opliep nadat zij haar gezicht had aangeraakt met besmette handschoenen.

Bij het aan- en uittreken van de beschermende kleding moeten de juiste veiligheidsprocedures worden gevolgd. Voor PBM’s die in Europa op de markt worden gebracht, geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG. De eisen van die richtlijn worden concreet ingevuld in een aantal Europese normen.

PBM’s moeten verplicht de CE-markering dragen. Een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen moet bovendien worden gekeurd door een onafhankelijke instantie (‘notified body’). Dat geldt in het bijzonder voor PBM’s van categorie II en III, die respectievelijk beschermen bieden tegen middelmatige risico’s en risico’s die de dood of een blijvend letsel tot gevolg zouden kunnen hebben.

Voorbeelden van dergelijke PBM’s zijn:

  • Gehoorbescherming op werkplekken met een hoog geluidsniveau
  • Voet- en beenbescherming voor bedieners van kettingzagen
  • Beschermingsuitrusting tegen vallen bij werk op grote hoogte
  • Ademhalingsbescherming als bescherming tegen gassen, schadelijke dampen enz.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een essentiële bescherming, niet alleen in het kader van de bestrijding van de Ebola-epidemie, maar op elke werkplek waar werknemers fysieke risico’s lopen waartegen een PBM bescherming kan bieden.