De drone-industrie krijgt vleugels

dit is de taalnl

De drone-industrie krijgt vleugels

Een drone, ook UAS (unmanned aircraft system) of UAV (unmanned aerial vehicle) genoemd, is een vliegtuig zonder menselijke piloot aan boord. De vlucht ervan wordt ofwel autonoom gecontroleerd door boordcomputers, ofwel vanop afstand gestuurd door een piloot op de grond of in een ander voertuig. Drones kunnen sterk variëren in grootte, capaciteiten en kosten. Over de voorbije jaren is de wereldmarkt voor deze technologie met sprongen gegroeid. Dat is te verklaren door de vele positieve bijdragen die drones kunnen leveren op commercieel vlak en voor het algemeen belang.

Drones worden onder meer ingezet voor:

  • politietaken en brandbestrijding
  • grensbewaking
  • reddingsoperaties
  • regeling van verkeersstromen in grote steden
  • niet-militaire veiligheidstaken, zoals inspectie van elektriciteits- en pijpleidingen
  • filmproductie (speciale luchtopnames)
  • monitoring van landbouwgewassen
  • opsporing van stropers in wildparken

Met verbazende snelheid worden voortdurend nieuwe drone-toepassingen ontwikkeld. Een interessant recent voorbeeld van het gebruik van drones voor het algemeen belang is de ‘ambulance-drone’. Hij werd ontwikkeld door een Nederlandse afstudeerstudent aan de Technische Universiteit van Delft. De drone kan een defibrillator zeer snel transporteren om mensen bij te staan die een hartstilstand krijgen. Het systeem zit nog in de prototype-fase, maar ziet er veelbelovend uit.

Het online-bedrijf Amazon voert tests uit met een drone-leveringsysteem, ‘Amazon Prime Air’, waarmee kleine pakjes binnen het half uur bij klanten zouden kunnen worden afgeleverd.

Wereldwijd neemt het maatschappelijke debat echter toe over het gebruik van drone-technologie voor recreatief en commercieel gebruik, en met name de veiligheids- en beveiligingsrisico’s.

In België zijn drones tot vandaag uitsluitend toegelaten in het Belgische luchtruim voor testvluchten, wetenschappelijke doeleinden of in het openbaar belang. Jacqueline Galant, Belgisch federaal minister voor Mobiliteit, werkt aan een koninklijk besluit dat het gebruik van drones voor commerciële doeleinden zal reguleren. Aspecten die daarbij aan bod zullen komen, zijn: kwalificaties van drone-operators, maximumhoogte waarop drones mogen worden gebruikt, no-fly zones, goedgekeurde toepassingen enz.

Op wereldvlak heeft de International Organization for Standardization (ISO) onlangs een subcommissie opgericht, ISO/TC 20/SC 16, in verband met onbemande luchtvaartuigen, als antwoord op de groeiende vraag van de markt naar drones. Eén van de meest uitdagende aspecten van de drone-technologie is het ontwikkelen en invoeren van aangepast beleid en infrastructuur. Normen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de harmonisatie van specificaties in dit domein.

Het is belangrijk te beseffen dat drones een enorm potentieel bezitten en dat de drone-technologie een blijvende positieve impact kan hebben op onze wereld. Die impact zal alleen maar toenemen naarmate de professionele wereld steeds meer de voordelen van drones inziet en regeringen doorgaan met het invoeren van pragmatische regelgeving die drones veilig integreert binnen het nationale luchtruim.