De Pernod Ricard filosofie

dit is de taalnl

De Pernod Ricard filosofie

Drinken zou een sociaal en gezellig  gebeuren moeten zijn. Maar overmatig drinken kan schadelijke gevolgen hebben. Kan een bedrijf dat alcoholische dranken produceert dan maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen? Bij Pernod Ricard denken ze er wel zo over. Niet alleen neemt het bedrijf maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig, maar het zet hiervoor ook zijn lang gevestigde reputatie en merknaam op het spel. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is alcoholmisbruik elk jaar verantwoordelijk voor 2,5 miljoen doden. 320 000 jonge mensen tussen 15 en 29 jaar overlijden aan ziekten die met alcohol te maken hebben, of 9 % van alle overlijdens in die leeftijdsgroep. Als één van de toonaangevende producenten van wijnen en sterke drank, is de Groep Pernod Ricard zich ten volle bewust van de sleutelrol die ze kan spelen om verantwoord drinkgedrag te promoten.

Daarom besloot het bedrijf resoluut de weg in te slaan van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch denken over ‘verantwoord drinken’ te ondersteunen. Deze benadering berust op de ISO 26000-norm en de overtuiging dat duurzame economische prestaties niet mogelijk zijn zonder het implementeren van een beleid rond maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Voor Pernod Ricard gaat maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand met duurzame ontwikkeling. De Groep tracht financiële efficiëntie, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming met elkaar te verzoenen binnen haar streven naar continue verbetering. In de loop van haar lange geschiedenis heeft Pernod Ricard sterk de nadruk gelegd op mensen en culturen, op basis van een langetermijnvisie. Hierdoor wordt de Groep vaak als een pionier op dit gebied beschouwd.

Volgens André Hémard, Vice-voorzitter Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de Groep, heeft Pernod Ricard twee hoofdprioriteiten. De eerste is het promoten van verantwoorde consumptie van alcohol. Meer bepaald hoopt Pernod Ricard een referentie te worden voor kwesties die te maken hebben met  het rijden onder invloed en opvoedingsaspecten. De tweede is om zijn milieu-impact te beperken. Daarvoor kiest het bedrijf een vijfpuntenbenadering rond milieumanagement, duurzame landbouw, watergebruik, energieverbruik versus CO2 –uitstoot en ecologische verpakkingen. Tot dusver is ISO 26000 een uitstekend instrument gebleken voor Pernod Ricard, waarmee het bedrijf elk aspect van zijn strategie in verband met maatschappelijke verantwoordelijkheid kan behandelen en geleidelijk zijn acties en initiatieven verfijnen.

Ten slotte is Pernod Ricard uitgekozen om in een proefproject de nieuwe Franse experimentele norm XP X30-027 te implementeren, die bedrijven helpt om op geloofwaardige wijze een strategie  van maatschappelijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op ISO 26000, te ontwikkelen. Deze norm was voor de Groep een instrument om de geloofwaardigheid van haar programma rond maatschappelijke verantwoordelijkheid te toetsen aan ISO 26000. Zo kan Pernod Ricard zijn bedrijfsstrategie en activiteiten verder verbeteren.