De vernieuwde norm ISO 31000: nog beter risico’s beheren

dit is de taalnl

De vernieuwde norm ISO 31000: nog beter risico’s beheren

Anno 2018 zijn de risico’s waarmee organisaties te maken krijgen van een ander kaliber dan vroeger. De toegenomen terreurdreiging, het groeiend aantal cyberaanvallen en nieuwe elementen en media die reputatieschade aanrichten, zijn er maar enkele van. En uiteraard blijven de ‘traditionele’ risico’s bestaan. Doeltreffend risicobeheer moet dus buigzaam en toekomstbestendig zijn. De ISO 31000-norm kreeg een fikse herziening om organisaties te helpen risico’s te beheersen, vandaag en morgen.
 
In de herziene norm krijgt risico een nieuwe definitie: het ‘effect van onzekerheid op doelstellingen’. Dat betekent zoveel als de impact van gebrek aan kennis en ervaring op de besluitvorming van een organisatie. Zo maakt ISO 31000 duidelijk dat organisaties hun risicobeheer moeten afstemmen op de eigen behoeften en doelstellingen.

In het hart van de organisatie

“ISO 31000:2018 legt ook meer focus bij de integratie van de organisatie, de rol van leidinggevenden en hun verantwoordelijkheden”, vertelt Jason Brown, voorzitter van ISO/TC 262, het technische comité dat verantwoordelijk is voor de herziening van de norm. “Risicomanagers horen niet in de marge van een organisatie te werken, maar wel in de kern.” Risicobeheer is immers een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, van toepassing bij zowat alle activiteiten en beslissingen: van de rekrutering van nieuwe krachten over de omgang met crises tot de neveneffecten van strategische keuzes.

Duidelijkheid en meerwaarde

Verder staat in de vernieuwde norm duidelijkheid centraal: eenvoudig taalgebruik en toegankelijkheid voor alle stakeholders van een bedrijf of organisaties. De versie van 2018 onderstreept ook het belang van risicobeheer als motor voor meerwaardecreatie en -bescherming. Daarnaast behandelt de vernieuwde ISO-norm principes als continue verbetering, het nauwer betrekken van stakeholders, risicobeheer op maat van de organisatie en de rol van menselijke en culturele factoren.

De toekomst: een handleiding

Het resultaat is dus veel meer dan een herziening van ISO 31000. Het biedt een antwoord op de vraag hoe het risicobeheer van morgen er zal uitzien. ISO 31000:2018 biedt richtlijnen, geen vereisten. “Het hoofddoel van de norm is om alle stakeholders erop te wijzen dat goede risicobeheerpraktijken de levensvatbaarheid en het langetermijnsucces van een organisatie kunnen waarborgen. Want nalaten om risico's te beheren is in se hetzelfde als mislukkingen riskeren", besluit Jason Brown.

Toegang krijgen tot de nieuwe norm?

Bestel het ‘Risk Management’-pakket (155 euro) in de NBN e-shop en ontvang:
  • bij bestelling – ISO/FDIS 31000:2018 in het Engels;
  • bij publicatie in 2018 – de definitieve NBN ISO 31000:2018 in het Engels;
  • bij publicatie eind april 2018 – de definitieve NBN ISO 31001:2018 in 3 talen.
 
Schrijf je in voor het NBN-lanceringsevenement ‘ISO 31000: Enhance Your Risk Management with the new ISO 31000’ op dinsdag 17 april 2018 in het Van der Valk Hotel Brussels Airport in Diegem.