Duik veilig! Bereid je altijd goed voor.

dit is de taalnl

Duik veilig! Bereid je altijd goed voor.

Duiken wordt aanzien als een risicovol beroep of hobby. Een klein foutje kan fatale gevolgen hebben. Tekortkomingen onder water zijn namelijk moeilijk te corrigeren. Daarom is een goede voorbereiding nodig vooraleer je het water ingaat. Uit een onderzoek van de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SWZ in Nederland blijken heel wat duikbedrijven de veiligheidsvoorschriften niet correct of onvolledig toe te passen. 
 

48 overtredingen

 
De inspectie SWZ heeft tussen mei en november 2015 73 bedrijven onderzocht op duikarbeid. En wat blijkt: 48 bedrijven waren niet in orde met de voorschriften, vooral wat betreft de voorbereidende activiteiten. En het is net de voorbereiding die cruciaal is voor een veilige duik. Het gaat dan vooral om correcte en volledige werkinstructies te volgen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Ook bij het duiken zelf werden inbreuken vastgesteld. Zo was er soms een onvolledige duikploeg, gingen sommigen duiken op een gevaarlijke arbeidsplaats of hadden anderen geen of een onjuist duikcertificaat.
 

Wat is duikarbeid?

 
Duikarbeid is werk dat onder water moet worden gedaan en dus duikers vereist. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van waterwerken, bruggen en sluizen. Of het onderhoud van zwembaden, bouwwerkzaamheden onder water. Ook het opsporen en opruimen van explosieven onder water hoort daarbij. De inspectie SWZ heeft alleen duikbedrijven geïnspecteerd, en dus geen zelfstandige duikers of hobbyduikers. Maar natuurlijk gelden daar ook die veiligheidsmaatregelen. 
 
Dus duik je zelf regelmatig? Zorg er dan zeker voor dat je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt om ongelukken te vermijden.
 

Veilig dankzij normen

 
Als bedrijf of zelfstandige is het altijd makkelijk om terug te vallen op bepaalde normen. Als je ze toepast weet je zeker dat je veilig bezig bent. Zo vind je in de NBN EN 250 Ademhalingstoestellen – Onafhankelijke duiktoestellen met perslucht – Eisen, beproevingswijzen, merken en de NBN EN 12021 Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Perslucht voor ademhalingstoestellen enkele nuttige veiligheidsmaatregelen voor je duikmateriaal.
 

Meer info?

Lees hier het volledige artikel van de inspectie SWZ.
 

 
Bron: NEN