Duurzame festivals dankzij internationale norm

dit is de taalnl

Duurzame festivals dankzij internationale norm

Brussel, 22 juli 2015 – De zomervakantie is de periode van ontspanning, terrasjes en festivals. Festivals zijn belangrijk voor de lokale economie maar kunnen ook een impact hebben op buurtbewoners en het milieu. Om deze impact te beperken, is er een internationale norm* ontwikkeld voor het duurzaam managen van evenementen.

Evenementen zoals festivals zorgen voor ontspanning en een leuke sfeer. De keerzijde is dat er afval wordt achtergelaten, dat er wel eens geluidsoverlast is of dat het lokale verkeer in de knoop geraakt. Dingen die niet zo aangenaam zijn voor de omwonenden. Dankzij de internationale ISO 20121 norm kan elk evenement of festival objectief gecertificeerd worden als duurzaam, waardoor ze zich engageren om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken.

Deze ISO-norm biedt festivalorganisatoren een leidraad en ‘best practices’ om de impact van een festival te beheren en beheersen. Elk detail kan een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid: van het gebruik van kraantjeswater stimuleren tot het aanmoedigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Daarnaast komen ook zaken als tewerkstelling en keuze van leveranciers aan bod. In het beste geval helpt deze norm zelfs onnodige kosten te vermijden.

ISO 20121 is er voor elk type evenement - van muziekfestivals over dorpsbarbecues tot schoolfeesten - en werd ontwikkeld in samenspraak met verschillende stakeholders, waaronder internationale vertegenwoordigers uit de evenementensector. De norm neemt elke stap in de organisatie van een evenement in rekening en omvat ook de meting van mogelijke (nadelige) effecten.

Johan Haelterman, Voorzitter van het Directiecomité van het NBN, het Bureau voor Normalisatie, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verdelen van normen in België en vertegenwoordiger van ISO in ons land, licht de norm verder toe: “De norm is er voor elke organisatie uit de eventsector en is certificeerbaar. Internationaal zijn bijvoorbeeld het Eurovisiesongfestival in Malmö 2013, de Olympische Spelen in Londen in 2012 en het Balélec Music Festival in Zwitserland ISO 20121 gecertificeerd.”

Binnenkort zal het NBN de belangrijkste Belgische festivalorganisatoren een exemplaar van de norm bezorgen. Daarmee hoopt het NBN dit jaar zijn steentje bij te dragen aan een duurzaam festivalseizoen.

*De ISO 20121 norm is te koop via de NBN webshop.

Over NBN

Het NBN - Bureau voor Normalisatie - is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen. In België is het NBN vertegenwoordiger van de International Organization for Standardization (ISO) en van het European Committee for Standardization (CEN). Het NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de Voogdijminister de federale Minister bevoegd voor Economie is.

Het NBN is het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Het NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context.

Het NBN telt 30 medewerkers.

Meer info: www.nbn.be.
Volg het NBN via LinkedIn.

Voor achtergrondinformatie (over normen), foto’s en bio’s: http://www.newsengine.eu/bureau-voor-normalisatie/

Perscontacten:

Ellen Bartholomeeusen
NBN
Communication & Marketing Manager
tel +32 2 738 01 15
ellen.bartholomeeusen@nbn.be  

Kim Heylen
NewsEngine
Senior Consultant
tel +32 3 260 96 42 
kim.heylen@newsengine.eu