Duurzamere cacaobonen dankzij nieuwe norm

De vraag naar cacao en chocolade is de afgelopen jaren almaar gestegen. Zowel in België als in andere Westerse landen. Ook de vraag om de uitdagingen van cacaoboeren aan te pakken blijft stijgen. Alleen zo kan hun levensstandaard en dat van hun families verbeteren.

Daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe serie normen die de cacaoboer moet ondersteunen om cacao duurzamer te produceren.

Een arbeidsintensieve job

Wereldwijd zijn er ongeveer 14 miljoen cacaoboeren en arbeiders aan het werk. En dit vooral om de wensen en verwachtingen van de consumenten in onze ontwikkelde landen in te lossen. Al deze boeren leven in landen rond de evenaar op typische kleinschalige boerderijen. Het is verre van gemakkelijk: de productie is heel arbeidsintensief en brengt vaak weinig op. Het blijft voor hen dag in dag uit een uitdaging om economisch rendabel te zijn.

Het was dus vijf voor twaalf om een oplossing te vinden. Door uniforme procedures op te zetten kunnen normen cacaoboeren ondersteunen om duurzaam te zijn.

Duurzame cacaobonen dankzij de norm ISO 34101

De serie van ISO 34101 – duurzame en traceerbare cacaobonen beschrijft wat nodig is om een managementsysteem op te zetten dat de teelt van cacaobonen duurzamer maakt. Het geeft ook een ontwikkelingsplan weer voor boerderijen, dat een stappenplan voorstelt.

Alle partijen in de cacaoketen kunnen van deze norm gebruik maken. De bedoeling is om goede landbouwpraktijken te creëren, het milieu te beschermen en de sociale omstandigheden en levensstandaard van de boeren te verbeteren. Bovendien kan dit de cacaosector voor jongeren ook aantrekkelijker maken. Niet onbelangrijk, wetende dat de gemiddelde leeftijd van boeren almaar blijft stijgen.

Open voor commentaar

Je kan de eerste drie delen van het normontwerp al aankopen via de NBN ISO e-shop. Heb je opmerkingen aan de norm toe te voegen? Je kan nog tot 1 november 2016 je feedback geven op de eerste drie delen van de norm via tech@nbn.be. In 2017 zou de norm definitief gepubliceerd worden.

Goed om te weten: deze reeks van normen wordt ontwikkeld in het technische comité CEN/TC 415 Sustainable and Traceable Cocoa.

 

Bron: ISO