Economische groei op lange termijn verzoenen met een leefbare planeet

dit is de taalnl

Economische groei op lange termijn verzoenen met een leefbare planeet

Op 5 juni is het Wereldmilieudag.

Het thema dit jaar is ‘Zeven miljard dromen. Eén planeet. Zorgzaam consumeren’. Het is de bedoeling mensen ervan bewust te maken dat het welzijn van de mensheid, het milieu en de economie uiteindelijk afhangt van een verantwoord beheer van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Er komen echter steeds meer bewijzen dat de wereldbevolking veel meer natuurlijke hulpbronnen consumeert dan wat de aarde ons duurzaam kan leveren.

Heel wat ecosystemen op aarde naderen het kritieke punt waarop de veranderingen onomkeerbaar worden of natuurlijke hulpbronnen uitgeput zullen raken. Men schat dat de wereldbevolking in 2050 zal oplopen tot 9,6 miljard mensen. Als het huidige consumptie- en productiepatroon niet verandert, zullen we op dat ogenblik drie planeten nodig hebben om onze huidige levensstijl te kunnen aanhouden.

Mondiale normen in verband met duurzame ontwikkeling en de ecologische voetafdruk

Het European Committee for Standardization (CEN) en de International Organization for Standardization (ISO) bieden een compleet gamma normen en normatieve documenten aan waarin de milieuproblematiek wordt behandeld.

  • ISO heeft normen opgesteld die organisaties helpen een proactieve benadering van milieuproblemen te ontwikkelen. Het betreft de ISO 14000-familie (milieumanagementsystemen), ontwikkeld door ISO/TC 207. Dat een ontwikkeld land en een ontwikkelingsland samen deze commissie leiden, garandeert dat de opstellers van de normen rekening houden met de behoeften van ontwikkelingslanden.
  • Normen en normatieve documenten, zoals de NBN EN ISO 14064 en CEN ISO/TS 14067, helpen de uitdaging van de klimaatverandering aan te pakken. De eerste norm gaat over broeikasgassenboekhouding en –controle, de tweede over het meten van de koolstofafdruk van producten. ISO werkt ook samen met de Voedsel-en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) rond meer gedetailleerde normen voor het meten van klimaatparameters die de effecten van klimaatverandering helpen beschrijven.
  • ISO en CEN ontwikkelen daarnaast normatieve documenten die het combineren van economische en milieudoelstellingen vergemakkelijken door de integratie van milieuaspecten in het productontwerp te stimuleren.

Economische groei hoeft niet noodzakelijk te leiden tot een toenemend verbruik van natuurlijke hulpbronnen en een zwaardere milieu-impact. Normen kunnen organisaties helpen bij het zoeken naar duurzame milieu-oplossingen.