Een eerste stap naar een Europese norm voor kritieke infrastructuur

dit is de taalnl

Een eerste stap naar een Europese norm voor kritieke infrastructuur

Onze wereld gaat gebukt onder terreurdreiging. Bij een aanval is kritieke infrastructuur zoals energie-, transport- of drinkwatervoorzieningen bijzonder kwetsbaar. Beschermt Europa zijn kritieke infrastructuur voldoende, over landsgrenzen heen? Wat zijn de knelpunten van de huidige veiligheidsaanpak? En hoe kunnen we verzekeren dat alle veiligheidsdiensten – publiek en privaat – dezelfde kwaliteitsnormen hanteren? De roep naar een geharmoniseerde, Europese norm voor de bescherming van kritieke infrastructuur klinkt alsmaar luider.

We durven nauwelijks stilstaan bij de gevolgen van een aanval op, bijvoorbeeld, een luchthaven, treinstation of elektriciteitscentrale. De verstoring van de werking of de vernietiging zou een dramatische impact hebben op onze maatschappij. Jarenlang al wapenen de Europese lidstaten zich tegen aanvallen. De bestaande wetten en veiligheidsmaatregelen zijn echter beperkt. Ze garanderen geen totale bescherming op een continent als Europa. Het vrije verkeer van personen en de grensoverschrijdende dimensie van vele infrastructuren maken bescherming immers complex. Samenwerking is daarom van essentieel belang. Over grenzen heen én met publieke en private partners.

Help mee de krijtlijnen uit te tekenen

Private bedrijven en overheidsinstanties slaan steeds vaker de handen in elkaar met private veiligheidsdiensten. Maar hoe kunnen we hun veiligheidsaanbod evalueren en verzekeren dat ze allemaal hetzelfde niveau van bescherming bieden? Het Europese expertenpanel ‘private security services’ werkte de voorbije jaren normen uit rond veiligheid in luchthavens, op zee en in havens.

Nu willen ze werk maken van een overkoepelende norm die de krijtlijnen uittekent voor de bescherming van alle kritieke infrastructuur:

  • Hoe definiëren en classificeren de Europese lidstaten kritieke infrastructuur? Welke lokale normen en wetten zijn er momenteel?
  • Wat zijn hun sterke punten, hiaten en gevoeligheden?
  • En aan welke criteria moeten private veiligheidsbedrijven voldoen om veiligheid te garanderen?

Op die vragen zoekt het panel nu een antwoord. Daar willen ze graag zoveel mogelijk stakeholders bij betrekken. En ook jij kan een rol spelen!

Inzichten en ervaringen delen

Private en publieke veiligheidsspelers, bedrijven en overheidsinstanties die met veiligheidsdiensten samenwerken maar ook instellingen zoals ziekenhuizen en musea: allemaal kunnen ze voor waardevolle ervaringen en inzichten zorgen rond de veiligheid van kritieke infrastructuur. Daarom nodigt het NBN hen uit voor een lunchmeeting rond het thema op donderdag 16 november in het Van der Valk hotel Brussel Airport (van 11 tot 14 uur).

Na een inleiding tot het NBN en het concept ‘normen’ vertelt Catherine Piana, voorzitter van het expertenpanel en General Director van CoESS, over het waarom en hoe van de nieuwe norm. Aansluitend zoomt Danny Vandormael, CEO van SERIS België, in op de huidige situatie in de Belgische markt. Na afloop worden concrete afspraken gemaakt en brengen we in kaart wie wil blijven meewerken aan het tot stand komen van de nieuwe norm.

De vinger aan de pols

De lunchmeeting wordt een uitstekende manier om de vinger aan de pols te houden van de evoluties rond het thema, om inzichten en ervaringen te delen én om een stempel te drukken op de nieuwe norm. We hopen daarom op een interessante mix van deelnemers met de meest verscheiden achtergronden!

Wil je meer weten over dit lunchevent? Surf naar onze eventpagina of contacteer Maureen Gillet.