Een gezonde en veilige werkplek met ISO 45001

dit is de taalnl

Een gezonde en veilige werkplek met ISO 45001

Volgens Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, worden in België elk jaar ongeveer 90.000 arbeidsongevallen geregistreerd. Veel arbeidsongevallen worden echter nooit aangegeven, waardoor het reële cijfer waarschijnlijk een stuk hoger ligt. De conclusie: de veiligheid op de werkvloer blijft een probleem. Dat leidt niet alleen tot een zware menselijke impact, maar kost ook veel aan het bedrijfsleven en de economie.

Zet je organisatie daarentegen in op een veilige én gezonde werkomgeving, dan kan je de kosten van onder meer ziekteverzuim en verzekeringspremies verlagen. Bovendien verhoog je zo ook de productiviteit en medewerkerstevredenheid, een win-win. 

Hoe begin je eraan? ISO 45001 biedt een optimaal startpunt. Deze internationale managementnorm legt de vereisten vast voor een managementsysteem dat volledig draait rond gezondheid en veiligheid op het werk.

1. Wat is ISO 45001?

ISO 45001 (Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen – Vereisten met richtlijnen voor gebruik) helpt organisaties bij het creëren van een gezonde en veilige werkplek. En dat in zowel kantoren, fabrieken, open ruimtes als andere werkomgevingen. De norm vervangt daarmee Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001, de Britse norm voor gezond en veilig werken die internationaal werd gebruikt. Er geldt een overgangsperiode tot maart 2021. Organisaties die een OHSAS 18001-certificaat hebben, krijgen tot dan de tijd om over te stappen naar ISO 45001. Daarna is OHSAS 18001 niet meer geldig.

 

2. Waarom ISO 45001 toepassen?

De grootste voordelen van een managementsysteem volgens ISO 45001:

  • Minder ongevallen en ziektes: dit is het beoogde resultaat van een doeltreffend managementsysteem voor Occupational Health & Safety (OH&S).
  • Lagere kosten: je besteedt minder aan verzekeringspremies, terwijl je medewerkersretentie stijgt – waardoor je minder vaak op zoek moet naar korte of langdurige vervangingen.
  • Sterkere reputatie: een organisatie die van het welzijn en de veiligheid van zijn eigen medewerkers een prioriteit maakt, geniet meer aanzien in de buitenwereld.
  • Meer betrokkenheid: iedereen, inclusief directieleden, krijgt een actieve rol toebedeeld om zo een gezondheids- en veiligheidscultuur te creëren.
  • Op maat van elke organisatie: zowel publieke als private organisaties kunnen de norm toepassen, onafhankelijk van grootte of sector.
  • Troef bij employer branding: kandidaten die mogelijk bij jou aan de slag gaan, willen graag zeker zijn dat ze in een gezonde en veilige werkomgeving terechtkomen.

Opleidingen ISO 45001

Bekijk onze opleidingen over gezondheid en veiligheid op het werk

Wil je je meteen onderdompelen in de vereisten voor een sterk managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op de werkvloer?

Koop NBN ISO 45001:2018. De norm is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Info 45001

Wil je nog meer weten over ISO 45001?