Eenduidige brandstoflabels moeten Europese consument meer houvast bieden

dit is de taalnl

Eenduidige brandstoflabels moeten Europese consument meer houvast bieden

Geen enkele bestuurder wil het meemaken dat hij, onderweg in het buitenland, verkeerde brandstof tankt. En bijgevolg een pechverhelpingsdienst moet bellen.

Met de opkomst van verschillende alternatieve brandstoffen is de Europese consument onzeker of bepaalde brandstoffen voor zijn voertuig geschikt zijn. Dat is zeker zo in het buitenland, omdat de aanduidingen van de brandstof per land kunnen verschillen. Nieuwe Europese wetgeving houdt hiermee rekening en legt de lidstaten op om ten laatste in november 2016 eenvormige symbolen toe te passen voor de aanduiding van het type brandstof (benzine, diesel, biodiesel, biogas, aardgas, LPG, waterstof enz.) op de pomp. Die symbolen zullen een specifieke vorm en kleurcode hebben. Het is de bedoeling dat ze niet alleen worden aangebracht op brandstofpompen, maar ook op alle nieuwe voertuigen. Zo kan de bestuurder eenvoudig checken welke brandstof geschikt is voor zijn voertuig.

Bovendien moeten de lidstaten volgens de nieuwe Europese wetgeving tegen 2020 voldoende tank- en laadpunten voorzien voor duurzame brandstoffen. Dit met het oog op de stimulering van duurzaam vervoer. Met deze verbreding van het aanbod aan alternatieve brandstoffen zal een uniforme aanduiding van het brandstoftype voor de consument nog belangrijker worden. Anders bestaat het gevaar dat hij door de bomen het bos niet meer ziet!

Oprichting projectcommissie

Vandaag zijn de labels voor autobrandstoffen nog niet genormaliseerd in de Europese Unie. Daarom heeft het Comité Européen de Normalisation (CEN) recent een nieuwe projectcommissie opgericht, CEN/TC 411 ‘Fuel labelling’, die op 8 juni voor het eerst zal vergaderen in Brussel. Deze commissie zal snel resultaat moeten boeken, want pomphouders en voertuigfabrikanten hebben nog maar 18 maanden de tijd om de nieuwe labels in te voeren. Het is de bedoeling een eenduidige brandstofcodering te ontwikkelen via symbolen met een specifieke kleur, vorm en grootte. Die zullen duidelijk zichtbaar op de pomp en op de voertuigen aangebracht worden.

Oproep aan experten

Voor deze nieuwe projectcommissie zijn we op zoek naar experten die kennis hebben over alternatieve voertuigen en brandstoffen, maar die ook te maken hebben met consumenteninformatie of kleurcodering. Een andere doelgroep zijn veiligheidspersoneel en medewerkers van hulpdiensten, voor wie een eenvormige en eenvoudige identificatie van de voertuigbrandstof belangrijk is vanuit veiligheidsoogpunt.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze projectcommissie  ? Aarzel dan niet om ons te contacteren.