Eerste internationale norm voor betalingen met een smartphone of tablet

Vroeger werd een gsm alleen maar gebruikt om te bellen of een berichtje te sturen. Vandaag doen we er veel meer mee: van de weg zoeken via een ingebouwd gps-systeem, tot kleren kopen op internet, of zelfs je bankverrichtingen beheren en online betalingen uitvoeren. Wist je zelfs dat er wereldwijd drie keer meer mobiele toestellen bestaan dan bankrekeningen?

Voortdurende evolutie

De technologie van mobiele toestellen is in de loop der jaren fel geëvolueerd. En die blijft ook evolueren naarmate de gebruikers deze nieuwe functionaliteiten toepassen. Maar aangezien er zoveel verschillende mobiele platformen en betrokken partijen bestaan, is het nodig om tot één gestandaardiseerd platform te komen tussen de verschillende toestellen en de verschillende betalingssystemen. En hiervoor is een norm in de maak.

Eén gemeenschappelijke verwerkingswijze

De norm ISO 12812 streeft naar één terminologie en éénzelfde guideline om tot een meer geavanceerde en verbredende verwerkingswijze te komen die op elk platform gelijk is. De norm heeft daarnaast nog andere doelen. Onder andere :

  • een veilige omgeving bouwen zodat klanten en leveranciers het systeem vertrouwen en Mobiel Financial Service (MFS) providers hun risico’s kunnen inschatten
  • het promoten van systemen om consumentenveiligheid te garanderen, zoals eerlijke contracten, transparante kosten of klachtenverwerking
  • de mogelijkheid bieden aan consumenten om te kiezen tussen de verschillende toestelaanbieders en hun financiële services
  • het promoten van een consistente klantenbelevenis en een eenvoudig gebruik van de verschillende mobiele financiële services en de verschillende mobiele operatoren

Eén norm, verschillende delen

De norm ISO 12812 telt verschillende delen :

  • ISO 12812-1, Core banking – Mobile financial services – Part 1: General framework
  • ISO/TS 12812-2, Core banking – Mobile financial services – Part 2: Security and data protection for mobile financial services
  • ISO/TS 12812-3, Core banking – Mobile financial services – Part 3: Financial application lifecycle management
  • ISO/TS 12812-4, Core banking – Mobile financial services – Part 4: Mobile payments-to-person
  • ISO/TS 12812-5, Core banking – Mobile financial services – Part 5: Mobile payments to business

Elk van deze delen definieert de technische componenten en de rol van de verschillende partijen die betrokken zijn.

Geïnteresseerd?

Deze serie normen is ontwikkeld door werkgroep 10 van het technische comité ISO/TC 68 SC 7. Dit onder leiding van AFNOR, het Franse normalisatie-instituut.

Je kan het normontwerp (DIS-versie) van ISO 12812 al kopen via de NBN ISO e-shop. De finale norm zal later dit jaar beschikbaar zijn.

 

Bron: ISO