Elektrische fietsen onder vuur

dit is de taalnl

Elektrische fietsen onder vuur

De verkoop van elektrische fietsen kent een spectaculaire groei in België. Daarvoor zijn er verschillende verklaringen. Enerzijds zijn er steeds meer oudere mensen die graag willen blijven fietsen, ook als hun fysieke conditie wat achteruitgaat. Anderzijds zijn er vandaag veel werknemers die graag het traject tussen woning en werk met de fiets afleggen, maar dan snel en comfortabel. Elektrische fietsen zijn ook een oplossing voor wie problemen heeft met de gewrichten of geen zware inspanningen mag leveren om medische redenen, en toch wil blijven bewegen.

Door dit succes overspoelen grote aantallen goedkope elektrische fietsen uit onder andere China, vandaag de Europese markt. Er vindt nauwelijks controle plaats op de kwaliteit van dergelijke fietsen. Intussen is gebleken dat dit ook een veiligheidsrisico inhoudt.

Zo worden er regelmatig incidenten gemeld met batterijen die oververhit raken en in brand vliegen. In de pers verscheen recent zelfs een bericht over een woningbrand die was veroorzaakt door de batterij van een goedkope elektrische fiets. Inspecteurs van de FOD Economie starten daarom met strenge controles om slechte elektrische fietsen van de markt te weren. Zij zullen onder meer nagaan of de fietsen voldoen aan de Europese normen.

De Europese wetgeving, die verwijst naar de normen EN 14764 en EN 15194, bepaalt de voornaamste criteria voor elektrische fietsen:
- de ondersteuning moet worden uitgeschakeld wanneer de fiets sneller rijdt dan 25 km/h, of wanneer de fietser stopt met trappen;
- het nominale vermogen van de motor mag niet groter zijn dan 250 Watt;
- de batterij moet zo zijn ontworpen dat elk gevaar voor brand of mechanische beschadiging wordt vermeden.
- er moet een CE-markering op de fiets zijn aangebracht, die aangeeft dat het product aan essentiële technische eisen voldoet

Het blijkt overigens dat veel handleidingen die met de producten worden geleverd, slechte vertalingen zijn, waardoor het gevaar bestaat dat de consument zijn fiets niet correct gebruikt. De gerichte kwaliteitscontroles starten in het najaar en zullen plaatsvinden bij zowel producenten, verdelers als verkopers van elektrische fietsen. Ze zullen zorgen voor een groter vertrouwen van de consument in de kwaliteit en veiligheid van elektrische fietsen die in België worden verkocht.