Erfgoeddag 2015: geniet op 26 april van een rijkelijk en gevarieerd aanbod

dit is de taalnl

Erfgoeddag 2015: geniet op 26 april van een rijkelijk en gevarieerd aanbod

De Erfgoeddag is een jaarlijks initiatief van FARO, het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw. Hij vindt dit jaar plaats op zondag 26 april, met als thema ‘Erf!’. De focus ligt op verschillende aspecten van erven: het formele en persoonlijke aspect, maar ook de culturele context. Het aanbod aan activiteiten is echter veel breder. Zo zijn er tentoonstellingen, rondleidingen, demonstraties en workshops, wandelingen en fietstochten rond allerlei aspecten van erfgoed.

De deelnemers aan de Erfgoeddag zijn onder meer musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen en andere erfgoedorganisaties.

Wat behoort tot het cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed verwijst naar sporen uit het verleden, die in het heden zichtbaar en tastbaar zijn en die een culturele waarde bezitten. Erfgoed kan zowel roerend als onroerend zijn. Roerend cultureel erfgoed zijn onder meer: archeologische objecten, kunstwerken, muziekinstrumenten, wetenschappelijke apparatuur, boeken enz. Onroerend cultureel erfgoed zijn historische gebouwen, sites of constructies. Daarnaast is er ook nog immaterieel erfgoed, bijv. dialecten, verhalen, liederen, tradities, feesten enz. die historische waarde hebben en ook nog vandaag tot onze cultuur behoren.

Erfgoeddag focust uitsluitend op roerend en immaterieel erfgoed, terwijl de Open Monumentendag (dit jaar op 13 september) aandacht besteed aan onroerend erfgoed.

Recente normalisatieactiviteit rond cultureel erfgoed

Ook de normalisatie is betrokken bij de zorg voor het cultureel erfgoed. Zo heeft de Technische Commissie CEN/TC 346 ‘Conservation of cultural heritage’ recent normen ontwikkeld over de conservering van erfgoed. Het is immers belangrijk om erfgoed in optimale omstandigheden te bewaren en de toestand ervan regelmatig te evalueren.

Enkele voorbeelden van Europese normen over dit onderwerp:

  • NBN EN 16096:2012 over de bepaling van de toestand van onroerend erfgoed
  • NBN EN 16581:2012 over de evaluatie van waterafstotende producten waarmee poreuze objecten worden beschermd
  • NBN EN 16242:2013 over het meten van de vochtuitwisseling tussen lucht en cultureel erfgoed.

Noteer alvast de datum van zondag 26 april in je agenda en ontdek wat Vlaanderen aan cultureel erfgoed te bieden heeft. Het programma per regio vind je hier.