Europese norm in ontwikkeling voor de e-sigaret

dit is de taalnl

Europese norm in ontwikkeling voor de e-sigaret

De elektronische sigaret (ook e-sigaret genoemd) is onder andere een hulpmiddel om te stoppen met roken. Ze wordt ook gebruikt als vervanging voor de klassieke sigaret, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze schadelijk is voor de gezondheid.

Samenstelling en principe

De e-sigaret bestaat in verschillende types. Die bestaan telkens uit drie hoofdcomponenten: een batterij, een vulling met e-vloeistof (ook wel cartridge genoemd), en een verdamper (atomizer). Bij bepaalde modellen zijn de vulling en verdamper gecombineerd in één onderdeel. Na het inhaleren via het mondstuk of het indrukken van een knop, zorgt de batterij voor de verhitting van de weerstand in de verdamper. De e-vloeistof (e-liquid) in de vulling verdampt en wordt door de gebruiker geïnhaleerd.

De basis voor de e-vloeistof is propyleenglycol en/of plantaardige glycerine, die bij verdamping zorgt voor de zichtbare rook. Verder zijn erin ook water, smaakstoffen en eventueel nicotine aanwezig. Het aanbod aan smaken is gigantisch: munt, chocolade, koffie, vanille enz.

Voordelen en risico’s van de e-sigaret

Meningen over de voordelen en risico’s van de e-sigaret lopen uiteen. Volgens een advies van de Hoge Gezondheidsraad van België uit 2013 is er meer onderzoek nodig om de effecten op de gezondheid te kennen (bv. de aanwezigheid van toxische stoffen in lage concentraties).

De resultaten van verschillende studies hierover spreken elkaar soms tegen. Niettemin bestaat er consensus over dat de e-sigaret minder toxisch of kankerverwekkend is dan de gewone sigaret, aangezien bij het gebruik ervan geen verbrandingsproducten worden ingeademd.

Uit een recent experiment bij de KU Leuven blijkt dat de e-sigaret een succesvol alternatief is voor de gewone sigaret om minder te roken of zelfs helemaal te stoppen met roken. De onderzoekers pleiten in dit verband voor de toelating van de e-sigaret met nicotine op de Belgische markt.

Tot dusver wordt dit type e-sigaret in België als een geneesmiddel beschouwd en valt ze onder de geneesmiddelenwetgeving.

Nieuwe CEN/TC opgericht voor de e-sigaret

Doordat de markt voor elektronische sigaretten snel groeit, is het belangrijk om de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen. Op dit ogenblik bestaan er echter nog geen Europese normen voor e-sigaretten en e-vloeistoffen.

Daarom heeft het Comité Européen de Normalisation (CEN) in januari 2015 een nieuwe technische commissie opgericht, CEN/TC 437 ‘Electronic cigarettes and e-liquids’. Deze commissie zal Europese norm ontwikkelen met veiligheidseisen en analysemethoden voor e-sigaretten en e-vloeistoffen.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan dit nieuwe commissie? Aarzel niet ons te contacteren.