Europese norm rond patiëntgerichte zorg in laatste rechte lijn

dit is de taalnl

Europese norm rond patiëntgerichte zorg in laatste rechte lijn

Patiënten en zorgverleners dichter bij elkaar brengen, dat is (samengevat) het ambitieuze doel van een nieuwe Europese EN-norm rond patiëntgerichte zorg. Het normontwerp ligt intussen op tafel en alle belanghebbende partijen, van ziekenhuizen over huisartsen tot patiënten en hun families, krijgen nu tot eind juli 2019 de tijd om de norm nóg slagkrachtiger te maken. Het NBN stak alvast zijn licht op bij Billy-Ray Muraille, normexpert in het domein ‘gezondheid en veiligheid’ voor de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties (BV-OECO).

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen een stevige hap uit het overheidsbudget. Van elke 100 euro die de Belgische belastingbetaler betaalt, gaat er volgens de krant De Tijd 14,2 euro naar de sector. Een sterke gezondheidszorg is dan ook een van de pijlers van een welvarende samenleving. Maar hoe kunnen we onze zorg nog efficiënter en vooral patiëntgerichter invullen? Over die vraag buigt Technische Commissie 450 van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) zich sinds 2016. Het doel: een nieuwe EN-norm voor heel Europa onder de noemer ‘Patient involvement in healthcare – Minimum requirements for person-centered care’.

 

Belgische gezondheidszorg in vogelvlucht

“België heeft al jaar en dag een sterk gezondheidszorgsysteem”, zegt Billy-Ray Muraille. “Zo stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in haar meest recente rapport over de sector dat ons land boven het Europese gemiddelde scoort voor patiënttevredenheid. Maar voor we zelfgenoegzaam achterover leunen, meteen enkele kanttekeningen: landelijke gebieden halen betere resultaten dan onze steden qua patiënttevredenheid. Daarnaast zijn patiënten doorgaans meer tevreden over hun huisarts dan over ziekenhuizen, en speelt ook het type ziekte of aandoening een grote rol. Bovendien zijn patiënten vandaag beter opgeleid, kritischer en veeleisender over de zorg die ze ontvangen, waardoor het gevaar bestaat dat de verwachtingen en de realiteit op termijn uit elkaar groeien. Tot slot staat de gezondheidszorg onder enorme politieke en sociale druk, terwijl de financiële middelen niet altijd evenredig zijn.”

 

Win-win voor patiënten én zorgverleners

Billy-Ray Muraille: “De nieuwe Europese norm wil een patiëntgerichte oplossing bieden voor al die uitdagingen, met als uitgangspunt de middelen, voorgeschiedenis, noden, wensen en individuele voorkeuren van patiënten. Zo zijn informatiedeling en inclusieve besluitvorming twee uitgesproken focuspunten van het huidige normontwerp, met vereisten voor alle fases van de zorgverlening: voor, tijdens en na. Dat komt niet alleen de patiënten ten goede, maar ook de zorgverleners zelf. De toepassing van de norm faciliteert een echt partnership tussen beide partijen.”

 

Billy-Ray Muraille zet de 6 belangrijkste voordelen van de norm rond patiëntgerichte zorg op een rij:

  1. inzetbaar op strategisch, operationeel en individueel niveau;
  2. grotere patiënttevredenheid, ook in zorgintensieve domeinen;
  3. betere therapeutische resultaten, met minder kosten voor de samenleving;
  4. toepasbaar in zowel ziekenhuizen, dokterspraktijken als andere zorgdomeinen;
  5. een sterke basis voor beleidsevaluatie op nationaal en Europees niveau;
  6. een houvast voor de vernieuwing van medische opleidingen.

 

Blik op de toekomst

“Dit Europese normproject is een van de eerste in zijn soort”, gaat Billy-Ray Muraille verder. “De meeste normen uit de medische wereld zijn technische normen voor medische hulpmiddelen, terwijl de ontwikkeling van ‘humane normen’ nog in de kinderschoenen staat. De grootste verdienste van het normontwerp is daarom dat het de mens in al zijn complexiteit centraal stelt. De patiëntgerichte eisen zullen geen revolutie veroorzaken in ons land, maar vormen een basiskader om ook de zorgdomeinen met lagere tevredenheidsscores naar een hoger niveau te tillen. Bovendien is België heel actief in het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor betere monitoring en ondersteuning van patiënten, waardoor de nieuwe norm een duidelijke economische opportuniteit inhoudt.”

 

Publiek onderzoek van onschatbare waarde

Billy-Ray Muraille: “Aan het normontwerp werkten heel diverse profielen mee: van academici over artsen tot vertegenwoordigers van ziekenhuizen en consumentenorganisaties. Maar hoewel de opgenomen eisen voortvloeien uit heel wat input en goede bedoelingen, is de kans reëel dat sommige aspecten ontbreken. Of omgekeerd: dat bepaalde aandachtspunten te prominent aan bod komen. Daarom is het publiek onderzoek zo noodzakelijk. Iedereen kan het ontwerp bekijken en becommentariëren, zodat de norm bij publicatie optimaal aansluit bij de behoeften en praktijken in onze samenleving. Mijn boodschap is daarom: ben je van ver of dichtbij betrokken bij gezondheidszorg, laat dan de kans niet liggen om het normontwerp mee vorm te geven.”

 

Norm ligt in lijn met maatschappelijke ontwikkelingen

“In Wallonië zijn alle 79 Waalse ziekenhuissites vandaag al in meer of mindere mate bezig met kwaliteitsprocessen waarin de patiënt een centrale rol inneemt. De nieuwe norm zal die evolutie enkel versterken. Ze bevat onder meer definities, doelstellingen en voorbeeldcases, maar maakt vooral het verschil op filosofisch vlak. Een groot aantal patiënten brengt immers veel tijd door met zorgverleners en in zorginstellingen. Dan is een humane aanpak een must om de huidige focus op technologie te counteren, of in ieder geval te complementeren.”

Pascal Delvaux van l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ).

 

 

Benieuwd hoe je feedback kan geven op het normontwerp rond patiëntgerichte zorg?

Vanaf eind mei kan je 60 dagen lang de norm mee op punt stellen via het NBN Public Enquiry Portal.

Heb je vragen over het publiek onderzoek? Neem contact op met Pauline Billiouw via +32 (0)2 738 01 12, +32 (0)479 73 23 78 of pauline.billiouw@nbn.be.

Deel deze oproep gerust met andere zorgprofessionals, patiënten, hun familieleden enzovoort. Ook hun mening kan de norm verder verrijken!