Facility manager, hoe los jij de groeiende nood aan kennis in?

dit is de taalnl

Facility manager, hoe los jij de groeiende nood aan kennis in?

Als facility manager sta je voor een reeks uitdagingen die eigen zijn aan de sector waarin jouw organisatie actief is. Ervaren facility managers zijn dus vertrouwd met de eigenheden van hun business. En toch is er ook iets dat hen allemaal verbindt: het groeiende pakket verantwoordelijkheden. De huidige facility managers moeten zich buigen over veiligheid, werkplekinrichting, IT-infrastructuur en zelfs de veerkracht van hun business. Tegelijk moet je op de hoogte zijn van de razendsnel veranderende technologie, die nieuwe verantwoordelijkheden meebrengt zoals het introduceren van ‘smart buildings’ en het ‘Internet of Things’. 
 
Het is overduidelijk dat het beroep van facility manager permanent evolueert en dat die evolutie zich zal voortzetten zolang nieuwe trends opduiken. Hoe kunnen facility managers omgaan met die rolverschuiving, dat toenemende aantal verantwoordelijkheden en de technologische vooruitgang? Up-to-date kennis wordt alsmaar crucialer. Enkel facility managers die permanent hun kennis bijspijkeren, kunnen hun interne klanten uitstekende diensten aanreiken. 

Hoe bouwt de facility manager professionele kennis op?

Er zijn verschillende manieren om kennis te vergaren. Welke benadering je ook kiest, de doelstelling blijft dezelfde: slimmer worden, om je job beter te kunnen uitoefenen. Afhankelijk van je persoonlijke stijl en de businesscontext zullen sommige manieren van kennisopbouw doeltreffender zijn dan andere.
  • Eerst en vooral kan je kennis verzamelen door wat ik de ‘academische aanpak’ noem. Zoals we allemaal weten, is een academische opleiding maar het begin. Als je de schoolbanken hebt verlaten, zal je een pak andere vaardigheden en inzichten nodig hebben. Een academische aanpak is trouwens eerder statisch, aangezien het facilitaire vakgebied heel snel evolueert. Kortom, via een opleiding bouw je maar een deel van je kennis op. 
  • Een andere – misschien iets meer praktische – aanpak is ‘leren van fouten’. Vooral doe-het-zelfmanagers zijn fan van deze methode: niets beter dan over een langere periode ervaring opbouwen. Misschien vind je zelf ook dat dit ontzettend verrijkend kan zijn. Niettemin is dit waarschijnlijk de duurste, minst efficiënte manier om kennis te verzamelen. Samenwerken met consultants en partners is een slimmer alternatief.
  • Naarmate we langer meedraaien in het professionele leven, begrijpen we de waarde van ‘netwerken’ zoals IFMA. De koppen bij elkaar steken en leren van elkaar – ook van elkaars fouten – is een slimme manier om kennis op te bouwen. Bovendien bieden organisaties zoals het IFMA educatieve programma’s aan ter aanvulling van de kennis die je vergaarde tijdens een academische opleiding. 
  • De laatste en minst gekende benadering van kennisvergaring die ik wil bespreken, is het gebruik van normen, i.e. best practices van een bepaald domein. Welke voordelen heeft het ontwikkelen en gebruiken van normen?

Normen als bron van kennis

Een norm is een afspraak over de kenmerken van een product, dienst of proces. Normen weerspiegelen de best practices in bedrijven (industrie, diensten) en overheidsinstellingen. Een norm is geen wet maar een wegwijzer die alle belanghebbenden vrijwillig kunnen toepassen. 
 
Het gebruik van normen heeft heel wat voordelen voor een organisatie. Normen zijn immers het resultaat van uitgebreid overleg en denkwerk, door honderden experts. Daarom zijn ze een interessante bron van kennis. Ze definiëren de principes, terminologie en kennis binnen een bepaald domein. Door normen te gebruiken, werk je efficiënter en lever je betere kwaliteit, wat voor kostenbesparingen en meer tevreden klanten zorgt. Bovendien helpen normen om kennis te verspreiden en nieuwe technologie in te voeren, zodat je sneller en goedkoper innoveert.
 
En er is nog meer. Door te helpen bij het ontwikkelen van normen in nationale en internationale commissies kom je in contact met heel wat experts uit je vakgebied. Je bouwt een internationaal netwerk uit van specialisten die normen ontwikkelen en krijgt rechtstreekse toegang tot hun jarenlange ervaring. Die toegang kan je de voorsprong geven waar je naar op zoek bent. 

Toegang tot kennis

Het NBN is het Belgische Bureau voor Normalisatie, dat een actieve rol speelt in het ontwikkelen van Europese en internationale normen. Wij bieden facility professionals met plezier toegang tot massa’s kennis uit hun vakgebied. Onze portfolio omvat meer dan 40.000 normen, waaronder heel wat normen met betrekking tot facilitair beheer. 
 
Interesse in het gebruik van normen of wil je helpen bij de ontwikkeling van normen? Contacteer ons.