Feedback geven op een normontwerp? Dat kan eenvoudiger dan ooit

dit is de taalnl

Feedback geven op een normontwerp? Dat kan eenvoudiger dan ooit

Veel normen hebben pas impact als ze een breed draagvlak hebben. Daarom hechten het NBN, het Bureau voor Normalisatie, en CEN, het Europese Comité voor Normalisatie, groot belang aan een open en transparent normalisatieproces. De NBN Public Enquiry Portal is daar het mooiste bewijs van: in de portal kan iedereen feedback geven op normontwerpen. Dankzij een recente update werd de portal nog gebruiksvriendelijker. 

Elk normontwerp doorloopt een periode van publiek onderzoek vóór de norm effectief wordt gepubliceerd. Tijdens dit onderzoek kan iedereen commentaar geven op het normontwerp in het Public Enquiry Portal. De gebruiksvriendelijke portal bevat zowel Belgische (prNBN) als Europese CEN-normontwerpen (prEN). CEN-normvoorstellen (in het Engels) zijn tijdens het publiek onderzoek twee maanden beschikbaar in de portal. Voor NBN-normvoorstellen (zowel in Nederlands als Frans) heb je de hele periode van publiek onderzoek tijd om feedback te geven.

Check welke nieuwe normen op tafel liggen:

- Ik wil de NBN-normvoorstellen zien
- Ik wil de CEN-normvoorstellen zien

 

Publiek onderzoek: nieuwe indeling in 14 domeinen

Om die feedbackronde zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben we de normen op de portal nu ingedeeld in 14 duidelijke domeinen, zoals bouw, elektrotechniek, consument, diensten, defensie en veiligheid, enz. Die domeinen zijn identiek zijn voor de NBN- en de CEN-normen. Ook NEN, het Nederlandse Normalisatie-instituut, gebruikt deze indeling. Zo vind je makkelijk de normen terug die aansluiten bij jouw interesse- of vakgebied. Ook nieuw is de bevestiging van je commentaren: als je een opmerking doorgeeft, ontvang je een kopie ervan in je mailbox.

Overzicht recente publicaties en ingetrokken normen

Op de Public Enquiry Portal vind je naast de tab ‘publiek onderzoek’ ook een tab ‘publicaties’. Daar zijn alle recent gepubliceerde normen netjes chronologisch opgelijst: van normen die ‘deze/vorige week’ tot normen die ‘dit jaar’ werden gepubliceerd. Ook hier hanteren we het overzicht in 14 domeinen. Van zodra een norm is gepubliceerd, is die beschikbaar in de e-shop. Klik je in het overzicht op het winkelkarretje, dan word je meteen doorverwezen naar de e-shop.

Bekijk de publicaties van de afgelopen maand

Tot slot bevat de Public Enquiry Portal ook een tab ‘intrekkingen’. Dat zijn normen die vervallen zijn of vervangen werden. Ook de intrekkingen zijn chronologisch opgelijst per domein. Indien van toepassing staat er een verwijzing naar de norm die de ingetrokken norm vervangt.

Bekijk welke normen de laatste maand vervielen of werden vervangen

Werk mee aan normen

Heeft zo’n feedbackronde zin? Of met andere woorden, wordt jouw stem gehoord? Absoluut! Het NBN geeft alle commentaren door aan de bevoegde normalisatiecommissie die ze bespreekt en evalueert. Maak dus van de Public Enquiry Portal gebruik om je stempel te drukken op nieuwe normontwerpen!

Bekijk de normontwerpen in jouw interesse- of vakgebied en stuur ons je commentaren in de Public Enquiry Portal.

Lees meer over normen en het normalisatieproces