Gevaarlijke goederen veilig transporteren? Zo verpak je ze

dit is de taalnl

Gevaarlijke goederen veilig transporteren? Zo verpak je ze

Lokale en internationale regelgevers hechten veel belang aan het veilige transport van gevaarlijke goederen. Zo proberen ze de risico’s op gezondheid, veiligheid en milieu te beperken. Correcte verpakkingen spelen hierbij een cruciale rol. En met de herziene norm ISO 16106 hebben de ontwerpers en fabrikanten van die verpakkingen de nodige kwaliteitsrichtlijnen in handen. Bovendien ligt de norm nu volledig in lijn met de laatste versie van ISO 9001, de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Wat hebben radioactieve, ontvlambare, explosieve, giftige, pathogene en allergene stoffen gemeen? Ze houden allemaal een hoog risico in voor mensen die ermee in aanraking komen. Bij transport in bulk neemt de dreiging nog toe. De verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn daarom aan strenge regels gebonden. En dat zowel voor weg-, spoor-, water- als luchtvervoer.

1. Altijd juridisch in orde

In de transportsector zijn de aanbevelingen van de Verenigde Naties over het transport van gevaarlijke goederen – de VN-modelregulaties – alom bekend. De verpakkingsregels die daarin vermeld staan,  worden vaak lokaal nog aangevuld met verdere specificaties. Hoe kunnen verpakkingsontwerpers en -fabrikanten er dan zeker van zijn dat ze aan alle regels te voldoen? De internationale norm ISO 16106 toepassen. Daarin staan de vereisten voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem: van het opstellen en implementeren van een kwaliteitsbeleid over de documentatie en communicatie errond tot de monitoring en nog veel meer.

“De transportsector verandert continu en daarmee ook de regels voor verpakkingen. Je moet dus anticiperen op risico’s en snel opportuniteiten verzilveren. Dat doe je met ISO 16101.”

Stephen Wilkins, voorzitter van het technische comité dat de norm ontwikkelde.

 

2. Weer volledig in lijn met ISO 9001

De verpakkingsnorm voor gevaarlijke goederen is enkel toepasbaar door organisaties die ook inzetten op ISO 9001. De combinatie van beide kwaliteitsmanagementsystemen levert meerdere voordelen op. Niet enkel harmonie met internationale eisen, maar ook een vermindering van de risico’s en een continue verbeteringscyclus. Toch waren beide normen door de jaren heen wat uit elkaar gegroeid. De voorgaande versie van ISO 16106 dateert immers nog uit 2006, terwijl ISO 9001 voor het laatst in 2015 werd herzien. Daar kwam begin 2020 verandering in: ISO 16106 is weer volledig up-to-date. Er is ook meer informatie over grote verpakkingen toegevoegd.

Eerst een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten met ISO 9001?

Koop ISO 9001:2015 aan in de e-shop van het NBN. Bovendien organiseert de NBN Academy het hele jaar door leertrajecten en opleidingen voor ISO 9001. Die vind je terug in ons opleidingsaanbod.