Gratis praktijkgids voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen

dit is de taalnl

Gratis praktijkgids voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen

Bij het bouwen van woningen en andere gebouwen wordt ‘Duurzaam Bouwen’ hoog in het vaandel gedragen. De norm NBN EN 12831 geeft de rekenmethodes voor de bepaling van warmteverliezen weer. Om deze norm toe te passen in de Belgische bouw- en installatiepraktijk werd een 'Praktijkgids voor de berekening van warmteverliezen van gebouwen' ontwikkeld.

Deze praktijkgids is tot stand gekomen in samenwerking met de bevoegde nationale Normalisatiecommissie E228. Hij behandelt:

  • NBN EN 12831:2003 en zijn nationale bijlage
  • een aantal nieuwe Europese transmissie- en ventilatienormen (opgesteld in 2004-2008, ter ondersteuning van de rekenmethodes, opgelegd door de Europese Richtlijn met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen (EPBD - 2002/91/CE))

In dat verband verwijst de praktijkgids ook naar de rekenprocedures voor de bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënten van gebouwcomponenten en de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie, die opgenomen zijn in de Belgische norm NBN B 62-002:2008.

Aanbieding: De praktijkgids wordt gratis aangeboden bij aankoop van:

  • het pakket NBN EN 12831 voor 295 euro en bevat: NBN EN 12831:2003, NBN EN 12831 ANB:2014 en NBN B 62-002:200
  • prEN 12831 voor 45 euro

Wens je meer informatie? Aarzel niet ons te contacteren.