Herziene internationale milieumanagementnorm ISO 14001 is nu beschikbaar

dit is de taalnl

Herziene internationale milieumanagementnorm ISO 14001 is nu beschikbaar

Brussel, 15 september 2015 – De belangrijkste milieumanagementnorm wereldwijd, ISO 14001, werd grondig herzien en geactualiseerd en is vanaf nu beschikbaar bij het Bureau voor Normalisatie (NBN), vertegenwoordiger van ISO in België. Het aan de norm gekoppelde ISO 14001 certificaat wordt jaarlijks aan zo’n 300 000 organisaties wereldwijd toegekend en toont aan dat bedrijven en organisaties meer en meer begaan zijn met hun milieu-impact.

De nieuwe versie ISO 14001:2015 houdt rekening met de laatste trends, waaronder het  toenemende besef dat bedrijven zowel de externe als interne elementen die hun milieu-impact beïnvloeden, in kaart moeten brengen. De herziening van deze ISO-norm is het resultaat van een samenwerking van 121 experten uit 88 landen, waaronder België.

Belangrijke verbeteringen in de nieuwe versie zijn:

  • Een prominentere rol voor milieumanagement binnen de strategische keuzes van organisaties en bedrijven
  • Een grotere betrokkenheid van de directie
  • Het invoeren van proactieve initiatieven om het milieu te beschermen tegen beschadiging en aantasting, bijvoorbeeld door een duurzaam gebruik van middelen en het milderen van klimaatverandering
  • Speciale aandacht voor een levenscyclusbenadering die milieuaspecten in rekening brengt vanaf de ontwikkelingsfase tot aan het einde van de levensduur
  • Een op de stakeholders gefocuste communicatiestrategie
  • Een gemeenschappelijke structuur (High Level Structure) ten opzichte van andere ISO-managementnormen, die zorgt voor een meer uniform gebruik van ISO- normen.

Waarnemend secretaris-generaal van ISO Kevin McKinley vindt dat de herziene ISO 14001 norm rekening houdt met heel wat veranderingen op technologisch vlak en in de verwachtingen van stakeholders ten aanzien van bedrijven. Verder zegt hij: “ISO 14001 is een norm waarmee organisaties zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Bovendien kunnen bedrijven dankzij deze norm in veel gevallen ook profiteren van financiële voordelen via een efficiënter beleid en betere prestaties.”

Johan Haelterman, Voorzitter van het Directiecomité van het NBN, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verdelen van normen in België, merkt ten slotte nog op: “Milieumanagement is een essentieel onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn bewust met het milieu bezig door hun milieu-impact in kaart te brengen en beter te beheersen. De ISO 14001-norm is hier het instrument bij uitstek: In de voorbije jaren werden in België reeds 1153 bedrijven gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. Deze certificaties leveren het bewijs aan klanten en stakeholders dat een bedrijf of organisatie echt met het milieu begaan is.”

Over NBN

Het NBN - Bureau voor Normalisatie - is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen. In België is het NBN vertegenwoordiger van de International Organization for Standardization (ISO) en van het European Committee for Standardization (CEN). Het NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de Voogdijminister de federale Minister bevoegd voor Economie is.

Het NBN is het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie. Het NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context.

Het NBN telt 30 medewerkers.

Meer info: www.nbn.be.
Volg het NBN via LinkedIn.

Voor achtergrondinformatie (over normen), foto’s en bio’s: http://www.newsengine.eu/bureau-voor-normalisatie/

Perscontacten:
Ellen Bartholomeeusen
NBN
Communication & Marketing Manager
tel +32 2 738 01 15
ellen.bartholomeeusen@nbn.be  

Kim Heylen
NewsEngine
Senior Consultant
tel +32 3 260 96 42 
kim.heylen@newsengine.eu