Herziening van de ISO 14001 - Milieumanagementsystemen

Herziening van de ISO 14001 - Milieumanagementsystemen

De herziening van ISO 14001, één van de belangrijkste ISO-normen, gaat haar laatste fase in. De publicatie van de nieuwe versie wordt begin oktober 2015 verwacht.

Waarom wordt de ISO 14001 herzien?

Alle ISO-normen worden elke vijf jaar beoordeeld om te bekijken of een herziening noodzakelijk is om de norm actueel en relevant voor de markt te houden. De toekomstige ISO 14001:2015 zal aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en compatibel zijn met andere managementsysteemnormen.

Wat zullen de belangrijkste veranderingen zijn in de norm?

De fundamentele veranderingen hebben te maken met:

  • Groter gewicht van het milieumanagement binnen het strategische planningsproces van de organisatie
  • Grotere focus op leiderschap
  • Introductie van proactieve initiatieven om het milieu te beschermen tegen schade en aantasting, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame hulpbronnen en het matigen van de klimaatverandering
  • Introductie van het begrip ‘verbetering van de milieuprestatie’
  • Benadering van milieuaspecten vanuit een levenscyclusvisie
  • Introductie van een communicatiestrategie

Daarnaast zal de herziene norm een gemeenschappelijke structuur (High Level Structure, HLS) delen met een aantal andere managementsysteemnormen, zoals de ISO 9001, inclusief het gebruik van dezelfde termen en definities. Die structuur zorgt ervoor dat bedrijven verschillende managementsystemen eenvoudiger, goedkoper en sneller kunnen invoeren en het vergemakkelijkt ook de taak van de auditors.

Meer weten?

De eindontwerp (final draft) van de ISO 14001:2015 is begin juli te koop. Je kan het NBN contacteren voor meer informatie over de voortgang van de herziening in België.