Het NBN organiseert op 28 april een event rond de nieuwe ISO 45001 norm voor welzijn en veiligheid op het werk

dit is de taalnl

Het NBN organiseert op 28 april een event rond de nieuwe ISO 45001 norm voor welzijn en veiligheid op het werk

Brussel, 20 april 2017 – Een nieuwe belangrijke en internationale norm voor welzijn en veiligheid op het werk, die gebaseerd is op de Britse norm BS OHSAS 18001, is in de maak. Het NBN roept Belgische professionals op om mee te werken aan de ontwikkeling van deze norm, de ISO 45001.

28 april: “World Day for Safety and Health at Work”

Elke dag sterven meer dan 6.300 mensen aan onveilige situaties op het werk. Om het belang van veiligheid op het werk kracht bij te zetten hebben de Verenigde Naties 28 april uitgeroepen tot de ‘World Day for Safety and Health at Work’.

Op deze symbolische dag organiseert het NBN, het lid van ISO in België, een event rond de Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS). Dit event bestaat ’s ochtends uit een infosessie en na de middag uit een interactieve training voor welzijns- en veiligheidsprofessionals rond de nieuwe norm ISO 45001.

ISO 45001 voor een beter risicobeheer van welzijn en veiligheid op het werk

In oktober 2013 startte de vormgeving van een nieuwe internationale ISO-norm, ter vervanging van Britse BS OHSAS 18001. De transitie heeft als doel om de OHSAS-norm om te vormen tot een wereldwijd erkende ISO-norm. ISO 45001 zal eisen bevatten voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn en veiligheid beter kan beheersen. De focus wordt eveneens verbreed met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

Deze norm helpt organisaties uit alle sectoren om werkgerelateerde ongevallen en ziekten te verminderen en is gericht op risico’s die kunnen leiden tot langdurige gezondheidsproblemen, absenteïsme alsook ongevallen.

De voordelen van ISO 45001 zijn onder meer:

  • systematische benadering van arbeidsveiligheid, gezondheid en welzijn van werknemerseffectief voorkomen van arbeidsongevallen
  • verminderen van kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress
  • hogere motivatiegraad bij medewerkers

De meest opvallende verandering is dat de norm wordt aangepast aan de algemeen geldende kerneisen van de HLS (High Level Structure). Deze HLS vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie enz.) en het combineren van audits op het gebied van diverse managementnormen.

Geëngageerde experten gezocht

Deze ISO-norm is nu nog in volle ontwikkeling. Het NBN zoekt nog professionals om deel te nemen aan het Belgische expertenpanel en die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van deze norm. Experten hebben tal van voordelen:

  • Ze zijn als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends in hun expertisedomein, wat de concurrentiepositie van het bedrijf waarvoor ze werken, versterkt.
  • Ze kunnen invloed uitoefenen tijdens het normontwikkelingsproces. Hierdoor kan het bedrijf waarvoor een expert werkt zijn investeringen in producten en diensten beter beschermen.
  • Ze kunnen een netwerk uitbouwen. Normalisatiecommissies zijn de ideale ontmoetingsplaats om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.
  • Deelnemers aan normalisatiecommissies zijn internationale experten en bezitten veel inhoudelijke kennis. Door zelf deel te nemen aan een commissie kunnen experten veel kennis uit eerste hand opdoen.

Wilt u zich graag inschrijven voor het OHSAS event van het NBN? Neem dan een kijkje op.

Of wilt u zich engageren als expert rond dit topic? Dat kan via een mail naar maureen.gillet@nbn.be of een telefoontje op 02 738 01 02.