Hoe grensoverschrijdende normen de weg effenen voor slim transport

dit is de taalnl

Hoe grensoverschrijdende normen de weg effenen voor slim transport

Researchbedrijf MarketsandMarkets verwacht dat het wegtransport tussen 2014 en 2019 met 16,4% zal groeien. Dat houdt in dat logistieke bedrijven alsmaar grotere volumes vervoeren, over grotere afstanden. Onder grote druk, want de klanten eisen snelheid, stipte leveringen en kostenefficiëntie. Ondertussen wordt de verkeers- en milieuproblematiek steeds prangender en ook veiligheid is een heikel punt. Gelukkig kan technologie organisaties ondersteunen om tot een intelligente transportketen te komen. En normen kunnen daarbij helpen.

Vandaag vertrouwen heel wat vrachtvervoerders al op boordcomputers om een realtime-inzicht te krijgen in de bewegingen van hun vloot. Ze weten waar een lading zich precies bevindt en wanneer hun goederen bij de klant zullen aankomen. Ook krijgen ze waardevolle inzichten in parameters zoals brandstofverbruik. Op die manier kunnen ze hun planning optimaliseren, de klanttevredenheid verhogen en zelfs groener rijden/varen/vliegen. Dit is echter maar het begin van een slimme logistieke keten. Om een echt efficiënt, multimodaal transportnetwerk uit te bouwen, moeten zij vlot data en documenten kunnen uitwisselen met derden. En daar wringt het schoentje: connectiviteit – en dus samenwerking – is moeilijk door een gebrek aan normen.

Kluwen van normen

UN/EDIFACT, SMDG, GS1, OAGi en het Chinese LOGINK: wie internationaal handel drijft, krijgt te maken met een pak verschillende normen. De voorbije jaren werden inspanningen geleverd om overkoepelende normen uit te werken die slim, internationaal transport een duw in de rug geven. Zo werkt het expertenpanel van ISO/TC 204 aan het standaardiseren van intelligente transportsystsemen. Zij initieerden de technische specificatie ISO/TS 24533 die de interoperabiliteit van systemen in de hand wil werken.

Internationale normen voor datauitwisseling

Omdat samenwerking cruciaal is om de transportsector klaar te stomen voor de toekomst, wil het ISO/TC 204-comité de handen in elkaar slaan met andere organisaties zoals technische commissies van ISO, OASIS, IATA, IEC, CEN, het UN/CEFACT en de Werelddouaneorganisatie. Samen hopen ze tot grensoverschrijdende normen voor datauitwisseling te komen, zodat alle spelers op de transportmarkt – van havens en luchthavens tot spoorwegmaatschappijen en vrachtvervoerders – kunnen samenwerken om goederen op een snellere, efficiëntere en meer duurzame manier tot bij de klant brengen.

Booking.com voor containervervoer

De haven van Antwerpen, een belangrijke hub voor handel in Europa, denkt al in die richting. In 2016 lanceerde de haven het Centraal Boeking Platform: een neutraal platform waar containervervoerders een oplossing kunnen zoeken voor het transport van hun lading. De tool biedt een overzicht van mogelijke oplossingen – over het water, het spoor, de weg, of een combinatie – in functie van kostprijs, leadtime en duurzaamheid. De gebruiker bepaalt zelf welk systeem hij kiest. Een soort booking.com voor containervervoer dus. En een perfect voorbeeld van hoe logistieke organisaties de krachten kunnen bundelen om de uitdagingen in hun sector het hoofd te bieden. Het ISO/TC 204-expertenpanel wil hen daarin ondersteunen.

Meer weten over het ISO/TC 204-comité? Contacteer ons.